Övervaka FileMaker Server > Visa loggfilsposter > FileMaker Data API-logg
 
FileMaker Data API-logg
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer.
Som standard genererar FileMaker Data API-komponenterna följande logginformation som är kopplad till klienter med åtkomst till värdbaserade lösningar via FileMaker Data API. Posterna i fmdapi.log:
Alla FileMaker Data API-fel som har inträffat.
Information om FileMaker Data API-anrop med åtkomst till värdbaserade databaser.
Använd Visa loggfilsposter när du vill granska information från loggfilen för FileMaker Data API i fönstret Loggvisare.
Information om att konfigurera loggning för FileMaker Data API finns i Inställningar för FileMaker Data API.
Se FileMaker Server Guide för Data API.
Relaterade avsnitt 
Övervaka FileMaker Server