FileMaker-klientinställningar
 
FileMaker-klientinställningar
Obs!  Följande information gäller serveradministratörer.
Ange inställningar för FileMaker-klienter genom att klicka på fliken Databasserver > FileMaker-klienter.
 
För att
Gör så här
Ange det maximala antalet FileMaker Pro-klienter som samtidigt kan använda databaser med FileMaker Server som värd
Välj Begränsa antalet FileMaker Pro-klientanslutningar och ange antal.
FileMaker Server tillåter ett obegränsat antal samtidiga FileMaker Pro-klientanslutningar för klienter som inte använder en licens för Användaranslutningar.
Obs!  De flesta operativsystem har egna gränser för antalet nätverksanslutningar och öppna filer som en process kan använda. Denna gräns i operativsystemet anger den verkliga gränsen för antalet samtidiga klientanslutningar.
Tips!  Minneskravet för FileMaker Server står i direkt proportion till antalet anslutna FileMaker Pro-klienter, öppna filer och databasens cachestorlek. Om servern hanterar ett stort antal klienter och filer kan du erhålla förbättrade prestanda genom att öka mängden RAM-minne som reserveras för databascachen. Mer information finns i Databasinställningar.
Ange den längsta tillåtna inaktiva tiden för FileMaker-klienter
Välj Ange den längsta tillåtna inaktiva tiden för FileMaker-klienter (minuter) och ange tiden i minuter.
I FileMaker Pro bör du ändra behörighetsuppsättningarna och aktivera alternativet Koppla bort användaren från FileMaker Server när inget görs. Eftersom du kan ange detta tillval per behörighetsuppsättning kommer vissa användare att kopplas bort medan andra användare alltid behåller sina anslutningar.
Obs!  Eftersom frånkopplade klienter måste öppna filerna på nytt bör du se till att den angivna tiden är så lång att klienterna inte utsätts för ständiga frånkopplingar.
Ange maximalt antal samtidiga scriptsessioner
Välj Högsta antalet samtidiga scriptsessioner för att styra hur många scripts som kan utföras samtidigt på värden av klienter som använder scriptet Utför script på server. Om inställningen är inställd på noll eller om antalet sessioner redan har nått gränsen som anges i Högsta antalet samtidiga scriptsessioner, kommer FileMaker-klienten som försöker köra Utför script på server att få ett felmeddelande.
När ett script som anges av Utför script på server körs fungerar det som ett schemalagt FileMaker-script. Scriptet visas i listan över klienter och alla scriptfel loggas. Se FileMaker Pro Hjälp.
Relaterade avsnitt 
Administrera klienter