Dialogrutan Ange script
Använd denna dialogruta för att välja ett script som ska utföras i en fil som anropas av scriptsteget Utför script, scriptsteget Utför script på server, en knapp eller en scripttrigger.
Den här dialogrutan visas även i FileMaker Pro Advanced när du anpassar ett menyobjekt för att utföra ett script.
Om du vill ange ett script som ska utföras i en fil:
1. Välj den aktuella filen eller en annan angiven fil (datakälla) från listan.
2. Välj ett script från listan.
3. För Valfri scriptparameter skriver du den text du vill använda eller så klickar du på Ändra och använder dialogrutan Beräkning för att skapa en mer avancerad parameter.
4. Klicka på OK.
Om du öppnar den här dialogrutan när du anpassar ett menyobjekt, kan du även skapa, duplicera, redigera eller radera scripts.
 
För att
Gör så här
Skapa script
Klicka på Knappen Skapa script.
Duplicera ett script
Markera ett script och välj Duplicera på Åtgärd-menyn.
En kopia av det markerade scriptet visas i listan med ordet "kopia" efter det ursprungliga scriptnamnet. Om du vill skapa ett duplicerat script med samma namn som originalet väljer du det i listan och använder Skift+Duplicera.
Obs!  I den här dialogrutan kan du inte duplicera eller skapa scriptmappar. Mer information om att arbeta med mappar finns i Hantera scripts med hjälp av mappar.
Ändra ett script
Markera ett script och välj Redigera på Åtgärd-menyn.
Tips!  Du kan även trycka på Alt och dubbelklicka (Windows/macOS) för att öppna scriptet i Scriptfönster.
Radera ett script
Markera ett script och klicka på Knappen Radera script.
Kommentar 
När du skapar, duplicerar, ändrar eller raderar ett script i dialogrutan Ange script kan du inte ångra ändringarna genom att klicka på Avbryt.
Om du väljer Utför script eller Utför script på server i Scriptfönster, kan kommandona för att skapa, duplicera, redigera och radera inte användas.
Kommandona för att skapa, duplicera, redigera och radera är inte tillgängliga för externa FileMaker-filer.
Relaterade avsnitt 
Skapa och redigera script
Scriptsteget Utför script
Definiera eller ändra en knapp
Använda anpassade menyer (FileMaker Pro Advanced)
Konfigurera scripttriggers för layouter
Konfigurera scripttriggers för objekt