Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Lägga till skuggor och padding på layoutobjekt
 
Lägga till skuggor och padding på layoutobjekt
1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.
Obs!  Om du vill lägga till en skugga inuti en layoutdel, markerar du delmarkören. En layoutdel klassas som ett objekt i följande steg.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
Området Avancerad grafik i Granskaren
3. Du kan lägga till skuggor på ett objekt genom att välja Yttre skugga eller Inre skugga, eller både och, i området Avancerad grafik.
4. Du kan ändra skuggornas utseende (exempelvis färg eller graden av suddighet) genom att klicka på Knappen Penna till höger om Yttre skugga eller Inre skugga och sedan ändra de önskade effekterna.
5. Du kan ändra mängden padding mellan objektets kant och dess innehåll genom att vid Padding ange värden (i punkter).
Kommentar 
Alla alternativ i området Avancerad grafik är inte tillgängliga för alla objekttyper. Du kan till exempel använda yttre skuggor, men inte inre skuggor, på en flikkontroll och du kan inte ange padding för objekt som rektanglar eller ovaler.
Relaterade avsnitt 
Rita och lägga till objekt i en layout
Ange visningsläge för ett objekt
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund