Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
 
Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
Du kan anpassa layouter genom att ändra formateringsattributen för layoutobjekt, layoutdelar och layoutbakgrunden. Du kan fylla objekt, delar och bakgrunden med en enhetlig färg, en färgövertoning eller en bild. Dessutom kan du ange att objekt och delar visar en kant och sedan anpassa kantens färg och linjeformat.
I en layout ligger layoutbakgrund, layoutdelar och objekt i flera lager. Om du ställer in fyllningen på genomskinlig för objekt i förgrunden, kommer objekt, delar eller layoutbakgrunden att synas bakom. Om du till exempel ändrar fyllningen i layoutbakgrunden men inte kan se ändringen, kan du göra fyllningen i layoutdelarna (som finns i förgrunden) genomskinlig. Mer information finns i Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden.
Layoutlager inklusive bakgrundsdelar och objekt
Kommentar 
Formateringsändringarna sparas endast i den aktuella layouten. Information om hur du kan spara ändringarna i ett format som sedan kan användas för andra objekt finns här: Skapa och arbeta med format för layoutobjekt, delar och layoutbakgrunden. Se även Spara ett layouttema.