Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera och ställa in fältobjekt i layoutläge > Lägga till vertikala rullningslister till fält
 
Lägga till vertikala rullningslister till fält
1. Markera ett eller flera fält i layoutläget.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Data Data.
3. I området Fält vid Styr formatmall väljer du Redigeringsruta.
4. Markera Visa vertikal rullningslist och välj sedan ett alternativ.
Kommentar 
Du kan också lägga till en rullningslist i en portal. Mer information finns i Skapa portaler för att visa relaterade poster.
När du skriver ut ett fält eller en portal med en rullningslist skriver FileMaker Pro bara ut den information som är synlig utan rullning. Om du vill skriva ut all information kan du förstora fältet eller portalen och sedan ange packningstillval för att ta bort det extra tomrummet när du skriver ut.
Du kan inte lägga till rullningslister till containerfält, repeterade fält eller fält som har utformats för att använd en värdelista.
Relaterade avsnitt 
Ändra storlek och form på objekt
Ta bort tomrum i utskrifter