Skapa och hantera layouter och rapporter > Skapa portaler för att visa relaterade poster
 
Skapa portaler för att visa relaterade poster
En portal är ett layoutobjekt som visar poster från relaterade tabeller. Använd bara portaler när du vill visa data från mer än en relaterad post. Portaler visar data från relaterade fält i rader, med en post på varje rad.
Obs!  Kontrollera att du har definierat de tabeller som innehåller data som ska visas i portalen och att du har definierat relationerna. Se Definiera databastabeller och Skapa och ändra relationer.
Så här skapar du en portal:
1. I Layoutläge klickar du på Portalverktyget Portalverktyget i statusverktygsfältet.
2. Placera hårkorspekaren i layouten där du vill att portalen ska börja och dra sedan pekaren diagonalt tills portalen har den storlek som du önskar.
3. Välj den relaterade tabellen som du vill visa relaterade poster från i Visa poster enligt relationen i dialogrutan Portalkonfiguration.
Du kan också välja Hantera databas om du vill skapa en ny tabell eller relation.
4. Välj tillval för poster i portalen.
 
För att
Markera
Sortera posterna i portalen
Sortera portalposter (eller klicka på Ange). Välj fälten som du vill sortera portalposterna efter i dialogrutan Sortera poster och klicka på OK.
Filtrera posterna i portalen
Filtrera portalposter (eller klicka på Ange). I dialogrutan Beräkning anger du en formel för en beräkning som filtrerar portalposterna, och klickar på OK.
Tillåta att relaterade poster raderas från den relaterade tabellen (i bearbetningsläget)
Tillåt radering av poster i portalen.
Det här alternativet måste inte väljas när du använder scriptsteget Radera portalrad.
Visa en vertikal rullningslist till höger om portalen som användarna kan använda för att visa (och mata in) fler poster än vad som kan visas i portalen åt gången
Tillåt vertikal rullning. Vid Visa rullningslist väljer du sedan Alltid (standard) om du vill att rullningslisten alltid ska visas, eller Vid rullning om du vill att den bara ska visas vid rullning.
Om du vill att rullningslisten visar portalens första post när du lämnar den aktuella posten, markerar du Återställ rullningslisten när du lämnar en post (eller avmarkerar detta alternativ så att rullningslisten inte återställs).
Obs!  Du kan inte ändra formatet för rullningslister.
5. Välj formattillval för portalen.
Du kan ange vilken relaterad post som visas initialt i portalen, antalet rader i portalen och bakgrundsfärgen för portalrader. Mer information finns i Formatera portaler.
6. Klicka på OK.
7. Välj fälten som du vill visa i portalen i dialogrutan Lägg till fält i portal och klicka på OK.
Tips!  Du kan dra objekt, exempelvis relaterade fält, till första raden i en befintlig portal om du vill lägga till objektet.
Relaterade avsnitt 
Bestämma var relaterade fält ska placeras
Arbeta med relaterade data i portaler
Lägga till vertikala rullningslister till fält