Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Ändra storlek och form på objekt
 
Ändra storlek och form på objekt
1. Markera ett eller flera objekt i layoutläget.
2. Ändra objektets form eller storlek genom att dra något av markeringshandtagen.
 
För att
Gör så här
Ändra bara höjden eller bredden på ett tvådimensionellt objekt (till exempel fält, rektanglar, ovaler eller importerade bilder)
Dra i ett handtagsom visas mitt på objektets kant.
Tvinga höjden och bredden för ett tvådimensionellt objekt att vara samma (en rektangel blir t ex en kvadrat och en oval blir en cirkel)
Begränsa en linje till horisontell eller vertikal riktning
Begränsa dragriktningen till steg om 45 grader när du ändrar storleken på en linje
Tryck på Ctrl (Windows) eller Alt (macOS) medan du drar ett handtag.
Ändra storlek på markerade objekt och samtidigt behålla proportionerna
Tryck på Skift medan du drar ett handtag.
Ändrar storlek på markerade objekt så att de matchar alla bredder (eller höjder) för det minsta (eller största) objektet, i ett steg.
I området Ordna och Justera på fliken Position Position i Granskaren kan du ändra storlek genom att klicka på någon av knapparna .
Om du inte ser Granskaren klickar du på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten.
Ändra storlek på markerade objekt och samtidigt behålla skillnaden mellan längd och bredd
Tryck på Ctrl+Skift (Windows) eller Alt-Skift (macOS) medan du drar ett handtag.
Ändra storleken på det markerade objektet till exakta mått
Använd linjaler, stödlinjer, dynamiska guider, stödraster och positionsområdet under Position Position i Granskaren. Mer information finns i Använda verktyg för att placera objekt exakt.
Stänga av stödraster tillfälligt när du drar i ett handtag
Tryck på Alt (Windows) eller på Kommando (macOS) medan du drar ett handtag. Mer information finns i Använda linjaler och stödraster.
Kommentar 
Du kan välja automatisk storleksändring för objekt när du ändrar storlek på FileMaker Pro-fönstret. Mer information finns i Ange alternativ för automatisk storleksändring av layoutobjekt.
Relaterade avsnitt 
Utforma bilder i en layout
Ta bort tomrum i utskrifter