Lägga till och visa data > Använda data i containerfält > Arbeta med pdf-filer i interaktiva containrar
 
Arbeta med pdf-filer i interaktiva containrar
Viktigt!  Windows: Kontrollera att ett plugin-program för webbläsare (exempelvis Adobe Reader) är installerat på den lokala datorn. Om det inte är installerat är Sätt in > PDF inte tillgängligt.
 
För att
Markera pdf-filen genom att klicka på den och gör sedan följande:
Kopiera text från en pdf-fil i en interaktiv container
Windows: Markera texten du vill kopiera och tryck på Ctrl+C.
macOS: Markera texten du vill kopiera och tryck på Kommando+C. Du kan även välja Redigera > Kopiera text.
Kopiera en pdf-fil i en interaktiv container
Windows: Välj Redigera-menyn > Kopiera.
macOS: Håll ned Alt-tangenten och välj Redigera > Kopiera.
Ta bort en pdf-fil från en interaktiv container
Välj Redigera-menyn > Radera.
Kommentar 
När en PDF-fil är markerad i en interaktiv container kan vissa kortkommandon fungera annorlunda. Du kan exempelvis trycka på Ctrl+L (Windows) om du vill växla till Layoutläget. Det går inte att trycka på Ctrl+Skift+D (Windows) om du vill visa dialogrutan Hantera databas.
Relaterade avsnitt 
Om containerfält
Ange utformning för containerfält