Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster > Flytta/Ändra storlek på fönster
 
Flytta/Ändra storlek på fönster
Användning 
Justerar storlek eller plats för det valda fönstret.
Se även 
Format 
Flytta/Ändra storlek på fönster [Aktuellt fönster/Namn: <namn på fönster>; Aktuell fil; Höjd: <n>; Bredd: <n>; Överkant: <n>; Vänsterkant: <n>]
Tillval 
Aktuellt fönster väljer det aktuella förgrundsfönstret när scriptsteget utförs.
Fönsternamn väljer ett namngivet öppet fönster.
Endast aktuell fil begränsar matchningarna till den aktuella filen (om du inte väljer detta alternativ matchas alla tillgängliga FileMaker Pro-filer).
Höjd är det justerade fönstrets höjd i punkter.
Bredd är det justerade fönstrets bredd i punkter.
Avstånd från överkant är det justerade fönstrets avstånd i punkter från skärmens överkant (eller för ett kort, från övre delen av layouten i det överordnade fönstret).
Avstånd från vänsterkant är det justerade fönstrets avstånd i punkter från skärmens vänsterkant (eller för ett kort, från vänsterkanten på det överordnade fönstret).
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Partiell 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Det justerade fönstret behåller samma layout, samma tabell, samma grupp av sökresultat och samma aktuella post som originalfönstret.
Kommentarer 
Urval efter fönsternamn är inte skiftlägeskänsligt.
Du behöver inte ange värden för varje alternativ. Om inget värde angetts använder FileMaker Pro originalplats och -storlek för fönstret som standardvärden.
Minimihöjd och -bredd för fönstret beror på scriptanvändarens operativsystem. Om angivna värden för höjd och bredd är mindre än minimimåtten använder FileMaker Pro minimivärdena.
Maximihöjd och -bredd för fönstret beror på scriptanvändarens skärmupplösning. Om angivna värden för höjd eller bredd är större än maximimåtten använder FileMaker Pro maximivärdena.
Du kan flytta ett fönster utanför skärmen genom att ange negativa värden för överkant och/eller vänsterkant, vilket kan vara användbart i miljöer med flera bildskärmar.
macOS: Det här scriptsteget har ingen effekt på helskärmsfönster och returnerar en felkod.
I FileMaker Go stöds det här scriptsteget enbart för kort.
Exempel 1 
Går till layouten Kundinfo, placerar fönstret uppe i det vänstra hörnet av FileMaker Pro-fönstret (Windows) eller uppe i det vänstra hörnet av skärmen (macOS) och anpassar fönstrets storlek.
Gå till layout ["Kundinfo"]
Flytta/Ändra storlek på fönster [Aktuellt fönster; Höjd: 400; Bredd: 600; Överkant: 0; Vänsterkant: 0]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Nytt fönster
Scriptsteget Gå till relaterad post
Definiera beräkningsfält
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)