Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fönster
 
Scriptsteg för fönster
Scriptsteg för fönster påverkar skärmobjekt och fönster. Du kan
öppna eller stänga ett fönster
välja ett fönster
arrangera fönster
flytta eller ändra storlek på ett fönster
uppdatera ett fönster
frysa ett fönster
rulla ett fönster
dölja eller visa ett fönster, statusverktygsfältet, menyraden eller textlinjalen
ange rubrik för ett fönster
ställa in förstoringsgrad
visa data som en lista, tabeller eller poster
uppdatera ett fönster