Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Loop
 
Loop
Användning 
Upprepar en uppsättning scriptsteg för att utföra batchprocesser.
Se även 
Format 
Loop
Tillval 
Inga.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Använd Loop för att till exempel exportera innehåll i containerfält från alla poster i ett sökresultat. Det här scriptsteget och scriptsteget End Loop markerar början och slutet av en upprepad struktur med scriptsteg. Scriptet utför scriptstegen inom loop-strukturen tills något av följande påträffas:
scriptsteget Exit Loop If
scriptsteget Gå till post/sökpost/sida eller scriptsteget Gå till portalrad när alternativet Avbryt efter sista är valt
Varje Loop-steg måste ha ett motsvarande End Loop-steg någonstans efter Loop-steget och med samma indrag. Varje gång du använder ett Loop-scriptsteg lägger sektionen för scriptredigering in ett End Loop-steg automatiskt.
Exempel 1 
Kopierar innehållet i Kunder::Arbetstelefon till Kunder::Kontakt dagtid i alla poster.
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Tilldela fält [Kunder::Kontakt dagtid; Kunder::Arbetstelefon]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Exempel 2 
Loopar igenom poster för att exportera filer i containerfältet.
Ange variabel [$SÖKVÄG; Värde: Get ( Dokumentsökväg ) & Produkter::Container]
Gå till post/sökpost/sida [Första]
Loop
Exportera fältinnehåll [Produkter::Container; "$SÖKVÄG"]
Gå till post/sökpost/sida [Nästa; Avbryt efter sista: På]
End Loop
Relaterade avsnitt 
Loop-struktur, exempel
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)