Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till portalrad
 
Gå till portalrad
Användning 
Navigerar mellan rader i den aktiva portalen.
Se även 
Format 
Gå till portalrad [Markera: På/Av ; Första/Sista]
Gå till portalrad [Markera: På/Av ; Föregående/Nästa ; Avsluta efter sista: På/Av]
Gå till portalrad [Markera: På/Av ; Med dialogruta: På/Av ; <formel>]
Tillval 
Kommandot Markera hela innehållet används för att markera hela portalraden. Om Markera hela innehållet inte är markerat är endast ett relaterat fält i portalen aktivt.
Kommandot Första används för att flytta till den första raden i portalen.
Sista flyttar till den sista raden i portalen.
Föregående flyttar till den föregående raden i portalen. Avbryt efter sista säger åt FileMaker Pro att avsluta scriptet när det kommer till den portalraden. Du kan använda Avbryt efter sista i en loop för att avsluta loopen efter den sista portalraden.
Nästa flyttar till nästa rad i portalen. Avbryt efter sista säger åt FileMaker Pro att avsluta scriptet när det kommer till den portalraden. Du kan använda Avbryt efter sista i en loop för att avsluta loopen efter den sista portalraden.
Kontrollberäkning går till det radnummer som är resultatet av den beräkning du skapar, eller till det radnummer som angavs i en dialogruta om du har ställts in Med dialogruta till .
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Partiell 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
När ingen portal är aktiv använder scriptet den första portalen i staplingsordningen för layouter.
Det här scriptsteget försöker hålla samma relaterade fält markerade när det byter rad. Om inget fält i portalen är valt, väljer scriptet det första relaterade fältet som det kan öppna.
När ett relaterat fält i en portal har valts, kan du använda detta steg om du vill flytta till samma fält i en annan portalrad. Om exempelvis det tredje fältet i den andra portalraden väljs går
Gå till portalrad [Markera: Av ; Nästa ; Avsluta efter sista: Av]
till det tredje fältet i den tredje portalraden.
Kommentarer 
I FileMaker WebDirect flyttas markören bredvid den angivna raden, men raden markeras inte.
Script på serversidan och Anpassad webbpublicering har inte stöd för alternativet Kontrollberäkning.
Exempel 1 
Går till den sista raden i en portal för att skapa en post.
Gå till fält [Relaterade fakturor::Sammanfattning]
Gå till portalrad [Markera: Av ; Sista]
Exempel 2 
Gör det möjligt för en användare att göra batchuppdateringar i statusfältet i en portal.
Gå till portalrad [Markera: På ; Första]
Loop
Gå till fält [Markera/spela upp; Fakturor::Status]
Paus/Fortsätt script [Vänta på användaren]
Gå till portalrad [Markera: Av ; Nästa ; Avsluta efter sista: På]
End Loop
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Gå till objekt
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Om formler