Referens > Scriptsteg > Scriptsteg i kategorin Kontroll > Installera OnTimer-script
 
Installera OnTimer-script
Användning 
Kör ett angivet script med angivet tidsintervall.
Se även 
Format 
Installera OnTimer-script ["<script>"; Parameter: <scriptparameter>; Intervall: <nummer>]
Tillval 
Med Script kan du ange vilket script du vill utföra.
Med Valfri scriptparameter kan du ange en scriptparameter för det angivna scriptet.
Intervall i sekunder är det antal sekunder som timern väntar innan scriptet körs.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 10.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget installerar en enda timer på det aktiva fönstret och upprepar angivet script i det fönstret tills ett annat steg för Installera OnTimer-script installerar en timer i fönstret eller tills fönstret stängs. Du kan stoppa en installerad timer genom att köra ett annat Installera OnTimer-scriptsteg utan att ange något script eller intervall.
Kommentarer 
Om ett script körs kommer script som är kopplade till en timer inte att köras förrän scriptet som körs har avslutats.
Om det aktiva fönstret har en installerad timer och användare eller ett script öppnar ett nytt fönster överförs timern till det nya fönstret.
Varje fönster kan ha en separat timer som är aktiv samtidigt. Timrarna fortsätter att köras även om fönstren är i bakgrunden eller dolda. Om du använder dialogfönster och timrar, se Om fönsterstilar.
Värdet för alternativet Valfri scriptparameter utvärderas när timerscriptet körs, vilket kan ske mycket senare än när timern installeras. Vid den här tidpunkten har Get (ScriptParameter) inget värde, eftersom ett timerscript aldrig startas samtidigt som ett annat script körs. Om du vill ange ett värde för timerscriptet som ska användas senare använder du en konstant, ett globalt fält, en global (ej lokal) variabel eller en beräkning med hjälp av andra funktioner än Get (ScriptParameter) i scriptstegets alternativ Valfri scriptparameter.
Mer information om hur du kör script enligt schema och oberoende av öppna fönster finns i hjälpen till FileMaker Server.
Exempel 1 
Använder steget Installera OnTimer-script för att köra scriptet Klocka en gång i minuten.
Script: Klocka OnTimer
Installera OnTimer-script ["Klocka"; Intervall: 60]
Script: Klocka
Tilldela fält [Klocka::Tid; Get ( AktuellTid )]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Konfigurera scripttriggers
Använda variabler