Om fönsterstilar
Med fönsterstilar kan du ange hur ett nytt fönster ska agera i din lösning. Varje layout och varje uppgift bör utformas med en specifik fönsterstil i åtanke:
Dokumentfönster
Dokumentfönster låter användare starta en ny process eller visa ytterligare information.
Använd dokumentfönster för typiska användarinmatningsuppgifter eller uppgifter som kan utföras i vilken ordning som helst. Öppna till exempel ett dokumentfönster om du vill granska en faktura samtidigt som du tittar på kundens köphistorik.
Flytande dokumentfönster
Flytande dokumentfönster ligger kvar framför andra fönster även när det flytande fönstret blir inaktivt.
Använd flytande dokumentfönster om du vill visa information eller uppgifter som alltid ska synas. Öppna till exempel ett flytande dokumentfönster om du vill visa en interaktiv innehållsförteckning.
Dialogfönster
Dialogfönster visas i förgrunden. Användarna måste stänga alla öppna dialogfönster innan de kan aktivera ett öppet dokumentfönster eller flytande dokumentfönster.
Använd dialogfönster om du vill samla in obligatorisk information eller varna användare om situationer samtidigt som du blockerar åtkomst till andra fönster. Öppna till exempel ett dialogfönster om du vill visa en varning när en användare försöker ändra känsliga data.
Tänk på följande:
När ett dialogfönster är öppet skapar scriptsteget Nytt fönster dialogfönster eller kort, men kan inte skapa dokument eller flytande dokumentfönster.
Användare kan arbeta med fönster som inte är dokumentfönster, exempelvis FileMaker Pro Advanced Datagranskare och Scriptdebuggern, om de fönstren är öppna när dialogfönstret öppnas. Användare kan inte arbeta med dialogrutan Hantera layout, Scriptfönster eller Startcenter.
Åtgärder för att öppna ett dokument eller flytande dokumentfönster fungerar inte när ett dialogfönster är öppet (exempelvis om en scripttrigger används för att köra ett script från en annan fil). OnTimer-scripts körs inte när ett dialogfönster är öppet, om inte scriptet körs från själva dialogfönstret.
Vissa begränsningar gäller för följande scriptsteg när de används med dialogfönster.
 
Scriptsteg
Format som
Begränsningar med dialogfönster
Justera fönster
Ja
Fungerar endast i aktuellt fönster
Ordna alla fönster
Nej
 
Konvertera fil
Nej
 
Gå till relaterad post
Ja
Kan endast öppna ett nytt dialogfönster
Flytta/Ändra storlek på fönster
Ja
Fungerar endast i aktuellt fönster
Ny fil
Nej
 
Nytt fönster
Ja
Kan endast öppna ett nytt dialogfönster eller ett kort
Öppna fil
Nej
 
Fjärröppna
Nej
 
Utför script
Ja
Fungerar inte om det körs från en annan öppen fil
Avsluta programmet
Nej
 
Välj fönster
Ja
Kan endast välja det aktuella dialogfönstret
macOS: Ett FileMaker Pro-dialogfönster har inte samma funktioner eller begränsningar som ett vanligt dialogfönster i macOS. Apple Events kan exempelvis kommunicera med en fil när ett FileMaker Pro-dialogfönster är öppet.
Kort
Kort visas i förgrunden för den aktuella layouten i det aktiva fönstret. Användare måste stänga ett kort innan de kan arbeta med kortets överordnade fönster.
Använd kort om du vill samla in obligatorisk information eller varna användare om situationer samtidigt som du tillåter åtkomst till andra fönster. Öppna exempelvis ett kort för att fråga användare om sökvillkor samtidigt som de har tillgång till andra öppna fönster.
Tänk på följande:
Kort kan inte minimeras eller maximeras.
FileMaker Pro tar inte med kort i fönstermenyn.
Bredd och höjd för ett kort kan inte vara större än skärmstorleken.
Rullningslister visas i kortet om den aktiva layouten är större än kortets höjd eller bredd.
Du kan inte öppna mer än ett kort från samma överordnade fönster.
I FileMaker Pro visar inte kort statusverktygsfältet, formateringslisten, rubrikrad eller fönsterram. Använd scriptsteget Flytta/Ändra storlek på fönster för att flytta eller ändra storlek på ett kort.
För att dölja eller visa menyraden eller verktygsfältet för ett kort i FileMaker Go, måste du dölja eller visa raden eller fältet innan kortet visas. (Gesten eller scriptsteget för att visa eller dölja kortet är inaktiverat när kortet har fokus.)
Om du väljer alternativet Stäng kan användaren stänga kortet genom att klicka på knappen Stäng i FileMaker Pro eller genom att trycka utanför kortet i FileMaker Go. Om du inte väljer alternativet Stäng, kan användarna inte stänga kortet om du inte inkluderar ett script (exempelvis tilldelat till en knapp i kortet) som utför scriptsteget Stäng fönster.
Om ett script försöker stänga det överordnade fönstret för ett kort, försöker scriptet först att stänga kortet. Om det inte kan stänga kortet (om exempelvis en scripttrigger misslyckas), returnerar scriptet en felkod.