Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält > Infoga från enhet
 
Infoga från enhet
Användning 
Placerar innehåll från en enhet i ett fält i FileMaker Go.
Se även 
Format 
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Musikbibliotek]
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Fotobibliotek]
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Kamera; Kamera: Framsida/Baksida; Upplösning: Max/Liten/Medel/Stor]
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Videokamera; Kamera: Framsida/Baksida; Upplösning: Max/Liten/Medel/Stor; Maximal varaktighet] <formel>; Börja omedelbart]
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Mikrofon; Maximal varaktighet: <formel>; Börja omedelbart]
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Streckkod; Kamera: Framsida/Baksida; Upplösning: Max/Liten/Medel/Stor; Maximal varaktighet]
Infoga från enhet [<tabell::fält>; Typ: Signatur; Rubrik: <formel>; Meddelande: <formel>; Ledtext: <formel>; Presentation: Helskärm/Överlägg/Inbäddad]
Tillval 
Ange målfält anger ett containerfält. För streckkoder kan du även ange ett textfält. Om inget fält anges används det för närvarande aktiva fältet om det är ett containerfält eller ett textfält.
Infoga från anger källtypen.
För Kamera väljer du Baksida eller Framsida.
För Upplösning väljer du Max, Stor, Medel eller Liten.
Välj Maximal varaktighet om du vill ange hur många sekunder en videokamera eller mikrofon spelar in. Klicka på Ange om du vill definiera en varaktighet från en beräkning.
Välj Börja omedelbart om du vill att videokameran eller mikrofonen ska starta inspelningen genast.
För Genomsök från kamera väljer du Baksida eller Framsida.
För Genomsök från fält väljer du ett fält.
I listan Streckkodstyper väljer du de typer av streckkoder du vill att FileMaker Go ska skanna. Som standard är typer markerade.
Vid Rubrik anger du en titel eller ett beräknat värde för skärmen för signaturinhämtning.
Vid Meddelande anger du ett informationsmeddelande eller ett beräknat värde för skärmen för signaturinhämtning.
Vid Fråga anger du en fråga eller ett beräknat värde som indikerar signaturraden. Den här frågan ersätter standardraden "Skriv under här".
För Presentation, Helskärm visas signeringsskärmen i helskärmsläge, Överlägg visar en modal signeringsskärm framför dokumentet och Inbäddad visar en modal signeringsskärm i containerfältet om fältet inte för litet; annars ersätts alternativet med Överlägg. Om du väljer Överlägg eller Inbäddad kan användarna flytta och ändra storlek på signeringsskärmen.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Nej 
FileMaker Server 
Nej 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Nej 
FileMaker WebDirect 
Nej 
Runtime-lösning 
Nej 
Kommer från 
FileMaker Pro 13.0
Beskrivning 
Det här scriptsteget matar in innehåll i ett containerfält från ett musikbibliotek, fotobibliotek, kamera, videokamera, mikrofon eller signatur, eller matar in innehåll i ett containerfält eller textfält från en streckkodskälla.
FileMaker Go har inte stöd för alla typer av streckkoder.
Om målfältet är ett repeterat fält kan du ange ett repetitionsnummer eller generera ett repetitionsnummer från ett beräknat uttryck.
Om målfältet är ett textfält infogas endast streckkodens textvärde i fältet.
Om målfältet är ett containerfält infogas en bild av streckkoden i fältet. Streckkodens textvärde lagras också i fältet. Du kan hämta streckkodens textvärde med funktionen GetAsText. Du kan hämta streckkodstypen med funktionen GetContainerAttribute.
Kommentarer 
I sektionen för scriptredigering visas inte de valda streckkodstyperna. Om du vill visa alla inställningar ska du skriva ut scriptet eller använda Databasdesignrapport (FileMaker Pro Advanced).
Välj följande i dialogrutan Alternativ för streckkod:
EAN-13 om du vill skanna ISBN-10- eller ISBN-13-streckkoder. Välj även ISBN-10 (från EAN-13) om du behöver konvertera en skannad ISBN-13-streckkod till typen ISBN-10.
EAN-13 och UPC-A eller UPC-E om du vill skanna UPC-A- eller UPC-E-streckkoder.
Exempel 1 
Infogar ett foto som har tagits med iOS-enhetens kamera på baksidan med maximal upplösning i fältet Filcontainer.
Infoga från enhet [Produkter::Filcontainer; Typ: Kamera; Kamera: Baksida; Upplösning: Max]
Exempel 2 
Infogar en bild av streckkoden som tagits av iOS-enhetens kamera på baksidan med liten upplösning i containerfältet med namnet UPC. Använd GetAsText(UPC) om du vill hämta streckkodens textvärde.
Infoga från enhet [Produkter::UPC; Typ: Streckkod; Kamera: Baksida; Upplösning: Liten]
Exempel 3 
I containerfältet med namnet Signatur visas en rubrik, ett meddelande och en fråga på skärmen för signaturinhämtning. Signeringsskärmen visas i containerfältet.
Infoga från enhet [Faktura::Signatur; Typ: Signatur; Rubrik: "Faktura"; Meddelande: "Tack för din beställning"; Fråga: "Signatur krävs"; Presentation: Inbäddat]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)