Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för fält
 
Scriptsteg för fält
Fälten scriptsteg fungerar i särskilda fält, eller i en del fall, variabler. Med dessa scriptsteg kan du
klistra in data i fält eller variabler
importera information i fält eller variabler och exportera data från fält
utvärdera en beräkning och tilldela resultatet ett fält eller en variabel