Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge > Gå till objekt
 
Gå till objekt
Användning 
Flyttar till angivet objekt i aktuell layout.
Se även 
Format 
Gå till objekt [Objektnamn: "<objektnamn>"; Repetition: <formel>]
Tillval 
Objektnamn är det namngivna objekt som du vill göra aktivt i aktuell layout. Mer information finns i Namnge objekt.
Repetition (tillval) ger dig möjlighet att välja antal repetitioner som ett fält ska gå till. Annars används standardvärdet 1. Det här alternativet ignoreras om objektet inte är ett fält.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 8.5
Beskrivning 
Det här scriptsteget använder ett objektnamn för att identifiera ett objekt. Du måste därför tilldela ett unikt objektnamn till varje objekt i en layout som du vill gå till.
Kommentarer 
Om det här scriptsteget anger ett objekt på en flikpanel eller på en glidpanel som inte ligger längst fram, väljs det angivna objektet och panelen där det ligger flyttas längst fram på panelkontrollen.
Om scriptsteget anger ett fält på ett flytande fönster öppnas det flytande fönstret.
Exempel 1 
Navigerar till ett textfält med namnet "Förnamn".
Gå till objekt [Objektnamn: "Förnamn"]
Exempel 2 
Navigerar mellan olika flikar i en flikkontroll.
If [Fakturor::Status = "Betalda"]
Gå till objekt [Objektnamn: "Fakturaredovisning Flik"]
Else If [Fakturor::Status = "Obetalda"]
Gå till objekt [Objektnamn: "Fakturabetalning Flik"]
End If
Exempel 3 
Navigerar till fliken "Betalda" eller "Obetalda" i en flikkontroll beroende på värdet för Fakturor::Status.
Gå till layout ["Fakturainformation"]
Gå till objekt [Objektnamn: Fakturor::Status]
Relaterade avsnitt 
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)
Namnge objekt
Definiera repeterade fält