Referens > Scriptsteg > Scriptstegen Förflytta/Byt läge
 
Scriptstegen Förflytta/Byt läge
Scriptstegen Förflytta/Byt läge flyttar till olika områden i en databas. Använd Förflytta/Byt läge om du vill:
gå till en specifik post eller sökpost
växla till en specifik layout
flytta längs fält och andra objekt i en layout
emulera tryckning på Retur eller Tabb
växla till bearbetningsläge när du vill arbeta med innehållet i en fil
växla till sökläge när du vill fylla i sökposter
växla till granskningsläge om du vill visa hur poster, formulär och rapporter kommer att se ut när du skriver ut dem