Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Namnge objekt
 
Namnge objekt
Du kan tilldela namn till objekt och grupperade objekt. Vissa scriptsteg och funktioner använder dessa namn för att ange vilket objekt som ska användas.
Så här namnger du ett objekt:
1. I layoutläget markerar du det objekt eller grupperade objekt du vill namnge.
2. Klicka på Granskare Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Position Position.
3. I positionsområdet anger du ett värde för Namn.
4. Tryck på Retur eller tabbtangenten eller klicka utanför Granskaren för att ändringarna ska gälla.
Kommentar 
Du kan också namnge ett objekt i fönstret Layoutobjekt. Mer information finns i Använda fönstret Layoutobjekt när du arbetar med objekt.
Om du behöver automatisera navigeringen till ett objekt av någon typ, tilldelar du objektet ett namn och skapar ett script som använder scriptsteget Gå till objekt. Om du har fler än en kopia av samma fält i en layout (t.ex. samma fält på olika flikpaneler), tilldelar du ett namn till kopian av det fält du vill navigera till. Använd scriptsteget Gå till objekt istället för Gå till fält, och referera till önskat exemplar av fältet med hjälp av objektnamnet istället för fältnamnet.
Objektnamn är inte skiftlägeskänsliga.
Du kan ge ett namn till ett enskilt objekt eller till ett grupperat objekt, men inte till flera objekt. Enskilda objekt behåller sina namn även om du grupperar dem. Om du vill visa eller redigera namnen på enskilda objekt i en grupp i Granskaren måste du dock dela upp gruppen först.
Det namn du ger ett fält i dialogrutan Hantera databas är oberoende av objektnamnet.