Referens > Ange inställningar > Ange allmänna inställningar
 
Ange allmänna inställningar
De allmänna programinställningarna har betydelse när du arbetar med alla typer av FileMaker Pro-dokument.
Så här anger du allmänna inställningar:
1. Välj ett av följande menykommandon:
Windows: Välj Redigera-menyn > Inställningar.
macOS: Välj FileMaker Pro > Inställningar.
2. Klicka på fliken Allmänt i dialogrutan Inställningar och ange de tillval som du vill använda.
 
För att
Gör så här
Aktivera funktionen dra-och-släpp så att du kan dra och släppa text i fält, mellan fält, mellan layouter och mellan program som har stöd för dra-och-släpp.
Markera Tillåt dra-och-släpp för text.
Visa namnen på de senast öppnade filerna (högst 30) när du väljer Arkiv > Öppna senaste eller när du använder Startcenter för att öppna filer
Markera Visa senaste filer och ange sedan ett tal mellan 1 och 30.
Windows: Gör texten mer lättläst genom att öka storleken på alla layoutobjekt på arbetsytan.
Markera Förstora fönstrets innehåll för bättre läsbarhet.
Obs!  I Windows används inte längre typsnittsutjämning på skärmtext i skalan 75 procent eller högre när det här alternativet är valt.
Visa och använd dialogrutan Hantera databas när du väljer Ny lösning på menyn Arkiv eller i Startcenter
Markera Skapa filer i dialogrutan Hantera databas.
Om du avmarkerar det här alternativet visas dialogrutan Fältväljare i layoutläget när du skapar en ny lösning.
Återställ alla dialogrutors storlek och placering till standardinställningarna
Klicka på Återställ vid Återställ dialogrutornas storlek och placering.
Ange det namn som identifierar användaren
(Det här värdet används till exempel när du väljer Sätt in > Aktuellt användarnamn.)
Windows: Ange ett namn i Användarnamn.
macOS: Markera System under Användarnamn eller markera Annat under Användarnamn och skriv ett namn i textrutan. (Systemnamnet är namnet som anges i systeminställningarna. Se hjälpen för macOS.)
Ange vilket språk som ska användas i menyer, dialogrutor och meddelanden i FileMaker Pro
Windows: Välj språk i Språk för användargränssnitt.
macOS: Använd systeminställningarna. Se hjälpen för macOS. (Du måste logga ut från macOS och logga in igen innan du kan se det nya språket.)
Kommentar:
Det nya språket träder inte i kraft förrän du har startat om FileMaker Pro. Om vissa språkkomponenter inte har installerats kan du bli uppmanad att installera dem. Se Handboken Installation och nya funktioner för FileMaker Pro och FileMaker Pro Advanced.
Den här inställningen påverkar inte de systeminställningar som används för visning och sortering av datum, tider och tal i en viss fil. Mer information om systeminställningar finns i Öppna filer med annorlunda systeminställningar.
Windows: Ange inställningen för typsnittsutjämning.
Välj ett tillval vid Typsnittsutjämning.
Kommentar:
Om typsnittet ser ojämnt ut på din skärm kan du prova de olika stilarna för typsnittsutjämning och se vilken som ger bäst resultat.
I Windows används inte längre typsnittsutjämning på skärmtext i skalan 100 procent eller högre.
I macOS kan du ange tillval för typsnittsutjämning i systeminställningarna. Se hjälpen för macOS.
Relaterade avsnitt 
Skapa en lösning
Kortkommandon (Windows)
Kortkommandon (macOS)
Utforma fält och text för vertikalt skrivformat