Referens > Ange inställningar
 
Ange inställningar
Du kan anpassa FileMaker Pro så att det passar ditt sätt att arbeta genom att ändra standardinställningarna. Inställningarna påverkar programmets sätt att fungera och är inte specifika för något enskilt dokument. Några av de typer av inställningar som du kan ändra är:
general
layout
minne
plugin-program
tillåtna värdar
Information om hur du anger inställningar för enskilda dokument finns i Ange filtillval.