Referens > Kortkommandon (Windows)
 
Kortkommandon (Windows)
Kortkommandon kan användas för att utföra många uppgifter i FileMaker Pro.
Obs!  Information om hur du skapar dina egna kortkommandon finns i Skapa och redigera anpassade menyelement (FileMaker Pro Advanced).
Allmänna kortkommandon (Windows)
Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig, avbryta åtgärder och visa information i databasfilen.
 
För att
Tryck på
Avbryta ett kommando eller en dialogruta
Esc
Stoppa ett script som körs
Esc
Klicka på en markerad knapp eller på en flytande fönster-knapp på en layout med tangentbordet
Mellanslagstangenten
Stänga en dialogruta
Esc
Stäng vissa dialogrutor utan bekräftelse och ignorera ändringar
Skift+Esc
Stäng en fil eller ett fönster
Ctrl+W eller Ctrl+F4
Stäng alla filer eller fönster
Ctrl+Alt+W
Avsluta FileMaker Pro
Alt+F4 eller Ctrl+Q
Öppna FileMaker Pro Hjälp
F1
Öppna fliken Mina lösningar i Startcenter
Ctrl+O
Öppna en fil med ett angivet kontonamn och lösenord
Skift medan du öppnar filen
Öppna fliken Värdar i Startcenter
Ctrl+Skift+O
Öppna dialogrutan Öppna fil
Ctrl+Alt+O
Öppna dialogrutan Hantera databas
Ctrl+Skift+D
Öppna dialogrutan Sök/Ersätt
Ctrl+Skift+F
Öppna dialogrutan Hantera layouter
Ctrl+Alt+T
Öppna dialogrutan Fältväljare
Ctrl+K
Lägg till ett nytt fält i dialogrutan Fältväljare
Ctrl+Retur
F2
Skriv ut
Ctrl+P
Skriva ut utan att öppna dialogrutan Skriv ut
Ctrl+Alt+P
Spara
(FileMaker Pro sparar som standard automatiskt alla dina data.)
Sortera
Ctrl+S
Ångra det senaste kommandot
Ctrl+Z
Öppna Scriptfönster
Ctrl+Skift+S
Köra ett av de tio första scripten på Scripts-menyn
Ctrl+1, Ctrl+2 osv. till Ctrl+0
Skapa en post, sökpost eller layout
Ctrl+N
Radera en post, sökpost eller layout
Ctrl+E
Radera en post utan att bekräfta raderingen
Ctrl+Skift+E
Duplicera en post, en sökpost eller ett layoutobjekt
Ctrl+D
Spara en layout
Ctrl+S
Kortkommandon för förflyttning
Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig mellan fält, poster, sökposter och layouter.
Obs!  Den som utvecklat den databas du använder kan ha ändrat kortkommandona för förflyttning mellan fält. Fråga databasutvecklaren eller läs i Ange tangenter för att flytta till nästa fält.
 
Om du vill gå till ...
Tryck på
Nästa objekt (fält, knapp eller flik)
Tabb
Föregående objekt (fält, knapp eller flik)
Skift+Tabb
Nästa post, sökpost, layout eller sida
Ctrl+nedåtpil eller Skift+PgDn
Föregående post, sökpost, layout eller sida
Ctrl+uppåtpil eller Skift+PgUp
Nästa flik (när en flik har markerats)
Högerpil
Föregående flik (när en flik har markerats)
Vänsterpil
Kortkommandon för fönster
Använd dessa kortkommandon i alla FileMaker Pro-lägen för att bläddra i dokument och ordna fönster.
 
För att
Tryck på
Överlappa dokumentfönster
Skift+F5
Stänga ett fönster
Ctrl+Skift+F4
Ändra storlek på ett fönster till helskärm eller föregående storlek
Ctrl+Alt+Z
Rulla nedåt i dokumentet
PgDn
Rulla uppåt i dokumentet
PgUp
Rulla åt vänster i dokumentet
Ctrl+PgUp
Rulla åt höger i dokumentet
Ctrl+PgDn
Ctrl+Alt+S
Ordna dokumentfönster horisontellt
Skift+F4
Förstora visningen av dokumentet
F3
Förminska visningen av dokumentet
Skift+F3
Kortkommandon för att sätta in, klistra in och markera värden och objekt
Använd dessa kortkommandon för att sätta in och ersätta värden i fält, markera objekt samt flytta objekt i listor.
 
Om du vill sätta in ...
Tryck på
Dagens datum
Ctrl+-(numeriskt) tangentbord
Det aktuella klockslaget
Ctrl+<
Aktuellt datum och klockslag i ett tidsstämpelfält
Ctrl+<
Det aktuella användarnamnet
Ctrl+Skift+N
Information från index
Ctrl+I
Information från den senast besökta posten
Ctrl+Ä
Information från den senast besökta posten och gå till nästa fält
Ctrl+Skift+Ä
Ctrl+M
 
Om du vill klistra in ...
Tryck på
Text från Urklipp
Ctrl+V
Text utan stilar
Ctrl+Skift+V
 
För att
Tryck på
Ersätta ett fälts värde
Ctrl+ =
Markera alla objekt i layoutläget
Ctrl+A
Markera flera objekt
Använd skift-klicka på varje objekt eller dra pilpekaren om du vill skapa en ruta som omger objekten
Obs!  Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Ctrl samtidigt som du drar.
Markera objekt av samma typ när ett objekt är markerat
Ctrl+Skift+A
Markera objekt i en lista
Uppåtpil, nedåtpil
Flytta ett markerat objekt i en lista
Ctrl+uppåtpil, Ctrl+nedåtpil
Relaterade avsnitt 
Kortkommandon för lägen (Windows)
Kortkommandon för text (Windows)
Kortkommandon för databashantering (Windows)
Kortkommandon för scriptfönster (Windows)
Kortkommandon för FileMaker Pro Advanced (Windows)