Referens > Kortkommandon (macOS)
 
Kortkommandon (macOS)
Kortkommandon kan användas för att utföra många uppgifter i FileMaker Pro.
Obs!  Information om hur du skapar dina egna kortkommandon finns i Skapa och redigera anpassade menyelement (FileMaker Pro Advanced).
Allmänna kortkommandon (macOS)
Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig, redigera, avbryta åtgärder och visa information i databasfilen.
 
För att
Tryck på
Avbryta ett kommando eller en dialogruta
Esc
Stoppa ett script som körs
Kommando-. (punkt) eller Esc
Klicka på en markerad knapp eller på en flytande fönster-knapp på en layout med tangentbordet
Mellanslagstangenten
Stänga en dialogruta
Esc
Stänga en fil
Kommando-W
Stänga alla filer
Alt-Kommando-W
Avsluta
Kommando-Q
Öppna FileMaker Pro Hjälp
Kommando
Öppna fliken Mina lösningar i Startcenter
Kommando-O
Öppna en fil med ett angivet kontonamn och lösenord
Alt medan du öppnar filen
Öppna fliken Värdar i Startcenter
Kommando-Skift-O
Öppna dialogrutan Öppna fil
Kommando-Alt-O
Öppna dialogrutan Hantera databas
Kommando-Skift-D
Öppna dialogrutan Sök/Ersätt
Kommando-Skift-F
Öppna dialogrutan Hantera layouter
Kommando-Skift-L
Öppna dialogrutan Fältväljare
Kommando-K
Lägg till ett nytt fält i dialogrutan Fältväljare
Kommando-Retur eller Kommando-Enter
Öppna dialogrutan Inställningar
Kommando-,
Skriv ut
Kommando-P
Skriva ut utan att öppna dialogrutan Skriv ut
Kommando-Alt-P
Spara
(FileMaker Pro sparar som standard automatiskt alla dina data.)
Sortera
Kommando-S
Ångra det senaste kommandot
Kommando-Z
Öppna Scriptfönster
Kommando-Skift-S
Köra ett av de tio första scripten på Scripts-menyn
Kommando-1 till Kommando-0
Skapa en post, sökpost eller layout
Kommando-N
Ta bort en post, sökpost eller layout
Kommando-E
Radera en post utan att bekräfta raderingen
Kommando-Alt-E
Duplicera en post, en sökpost eller ett layoutobjekt
Kommando-D
Spara en layout
Kommando-S
Kortkommandon för förflyttning
Använd dessa kortkommandon för att förflytta dig mellan fält, poster, sökposter och layouter.
macOS: I Mission Control används tangenterna Control-nedåtpil eller Control-uppåtpil. Om du vill använda de här tangenterna för att flytta genom posterna i FileMaker Pro måste du ändra kortkommandona i inställningarna i Mission Control.
Obs!  Den som utvecklat den databas du använder kan ha ändrat kortkommandona för förflyttning mellan fält. Fråga databasutvecklaren eller läs i Ange tangenter för att flytta till nästa fält.
 
Om du vill gå till ...
Tryck på
Nästa objekt (fält, knapp eller flik)
Tabb
Föregående objekt (fält, knapp eller flik)
Skift-Tabb
Nästa post, sökpost, layout eller sida
Ctrl-nedåtpil
Föregående post, sökpost, layout eller sida
Ctrl-uppåtpil
Nästa flik (när en flik har markerats)
Högerpil
Föregående flik (när en flik har markerats)
Vänsterpil
Kortkommandon för fönster
Använd dessa kortkommandon i alla FileMaker Pro-lägen för att bläddra i dokument och ordna fönster.
 
För att
Tryck på
Stänga ett fönster
Kommando-W
Ändra storlek på ett fönster till helskärm eller föregående storlek
Kommando-Alt-Z
Rulla nedåt i dokumentet
En sida ner
Rulla uppåt i dokumentet
En sida upp
Rulla till dokumentets början
Till början av filen
Rulla till dokumentets slut
Till slutet av filen
Kommando-Alt-S
Minimera det aktuella fönstret
Kommando-M
Dölja FileMaker Pro-programmet
Kommando-H
Zooma in dokument (när inget är markerat)
Kommando-Skift- +
eller Kommando- + (numeriska tangentbordet)
Zooma ut från dokument (när inget är markerat)
Kommando- - (bindestreck)
Kortkommandon för att sätta in, klistra in och markera värden och objekt
Använd dessa kortkommandon för att sätta in och ersätta värden i fält, markera objekt samt flytta objekt i listor.
 
Om du vill sätta in ...
Tryck på
Dagens datum
Kommando- - (bindestreck)
Det aktuella klockslaget
Kommando-<
Aktuellt datum och klockslag i ett tidsstämpelfält
Kommando-<
Det aktuella användarnamnet
Kommando-Skift-N
Information från index
Kommando-I
Information från den senast besökta posten
Kommando- ’ (apostrof)
Information från den senast besökta posten och gå till nästa fält
Kommando-Skift- ’ (apostrof)
Kommando-Alt-M
 
Om du vill klistra in ...
Tryck på
Text från Urklipp
Kommando-V
Text utan stilar
Kommando-Alt-Skift-V
 
För att
Tryck på
Ersätta ett fälts värde
Kommando- =
Markera alla objekt i layoutläget
Kommando-A
Markera flera objekt
Använd skift-klicka på varje objekt eller dra pilpekaren om du vill skapa en ruta som omger objekten
Obs!  Om du enbart vill markera objekten i markeringsrutan trycker du på Kommando samtidigt som du drar.
Markera objekt av samma typ när ett objekt är markerat
Kommando-Alt-A
Markera objekt i en lista
Uppåtpil, nedåtpil
Flytta ett markerat objekt i en lista
Control-uppåtpil, Control-nedåtpil
Relaterade avsnitt 
Kortkommandon för lägen (macOS)
Kortkommandon för text (macOS)
Kortkommandon för databashantering (macOS)
Kortkommandon för scriptfönster (macOS)
Kortkommandon för FileMaker Pro Advanced (macOS)