Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund > Formatera objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden > Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
 
Ange fyllning, linjeformat och kanter för objekt, layoutdelar och layoutbakgrunden
Så här ändrar du utseendet på objekt eller layoutdelar:
1. Markera ett eller flera objekt eller en layoutdelmarkör i Layoutläget.
2. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende.
3. Du kan ändra utseendet på ett objekt eller en del när den befinner sig i ett specifikt läge (till exempel när en knapp trycks ned) genom att välja läge från listan för objektlägen (den andra listan i fliken).
Mer information finns i Ange visningsläge för ett objekt.
4. I området Grafik väljer du önskade alternativ.
Området Grafik i Granskaren
 
Om du vill ange eller ändra
Välj
Fyllningen i ett objekt (exempelvis bakgrunden i textobjekt, fält och portaler) eller en layoutdel
Bakgrund
Bakgrundsfyllningen som du anger för huvuddelen påverkar även bakgrunden i tabellen när du väljer Tabellvy.
Om fyllningsinställningen inte syns i portalen, ställer du in portalrader som genomskinliga. Mer information finns i Formatera portaler.
Kanten runt ett objekt eller en layoutdel
Valfri kombination av kanter
Kantreglage
Kanterna mellan repeterade fält eller portalrader
Kanter mellan repetitioner Kontroll för alternativa radkanter.
Format och bredd för kanten runt ett objekt eller en layoutdel
Linje
Färg på kanten runt ett objekt eller en layoutdel
Färg Knapp för linjefärgspalett
Form på ett objekts eller en layoutdels hörn
Hörnradie
Markera de hörn du vill runda av och ange ett värde i punkter. Ju högre värde du anger, desto mer rundade blir hörnen.
Fyllningsfärgens transparens
Opacitet-reglage
Windows: Dra skjutreglaget i färgpaletten.
macOS: Klicka på Annan färg i färgpaletten och dra sedan i skjutreglaget.
En anpassad färg
Bakgrund eller Linje
Temafärger i färgpalett
Om du vill skapa anpassade färger, drar du en färg från färgpaletten eller färgväljaren till området för temafärger och klickar sedan på färgen. (De ljusa och mörka variationerna av den anpassade färgen genereras av FileMaker Pro.) Du kan ersätta befintliga temafärger eller lägga till fler.
RGB-värdet för en färg i hexadecimalt format visas i textrutan. Du kan ange eller klistra in ett värde med tre till sex tecken.
Om du vill ange ett specifikt färgvärde klickar du på Knapp för att hämta färg. Flytta sedan pekaren var som helst på skärmen till färgen du vill fånga och sedan klickar du.
Så här fyller du layoutbakgrunden med en enhetlig färg:
1. Gör fyllningen för minst en layoutdel genomskinlig i layoutläget.
Läs "Så här gör du ett objekt, en layoutdel eller layoutbakgrund genomskinlig" nedan.
2. Kontrollera att inga objekt eller layoutdelar är markerade, och klicka var du vill på layoutbakgrunden så att den markeras.
3. Klicka på Granskaren Knappen Granskare i layoutlisten. Klicka sedan på Utseende Utseende. Välj alternativ i området Grafik.
4. Välj Enhetlig färg som Bakgrund.
5. Klicka på Knapp för fyllningsfärgspalett och välj färg från färgpaletten.
Du kan använda en anpassad färg. Se avsnittet ovan.
6. Om du vill ändra fyllningsfärgens transparens klickar du på Knapp för fyllningsfärgspalett igen och drar sedan skjutreglaget för Opacitet (Windows) eller klickar på Annan färg och drar sedan skjutreglaget för Opacitet (macOS).
Så här gör du ett objekt, en layoutdel eller layoutbakgrund genomskinlig:
1. I layoutläge markerar du ett eller flera objekt, en delmarkör eller så klickar du var som helst på layoutbakgrunden så att den markeras.
Se till att inga objekt eller layoutdelar är markerade när du ska markera layoutbakgrunden.
2. Gör något av följande:
I Granskaren: Vid Bakgrund och Linje väljer du Ingen eller genomskinlig Genomskinlig fyllning i färgpaletten i färgpaletten.
I formateringslisten: Vid Linje väljer du Ingen eller genomskinlig Genomskinlig fyllning i färgpaletten i färgpaletten. Vid Bakgrund väljer du genomskinlig Genomskinlig fyllning i färgpaletten i färgpaletten.
Kommentar 
Det går inte att ange individuella kanter för linjer, ovaler, cirklar, flikkontroller eller glidkontroller.
Bakgrundsfyllning för layouter sträcker sig inte bakom navigeringsdelar.
Relaterade avsnitt 
Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en färgövertoning
Fylla objekt, layoutdelar eller layoutbakgrunden med en bild
Rita och lägga till objekt i en layout
Redigera objekt, layoutdelar och layoutbakgrund
Lägga till kanter, fyllning och baslinjer för fält
Lägga till skuggor och padding på layoutobjekt
Kopiera formateringsattribut mellan layoutobjekt, delar eller bakgrunder
Ange visningsläge för ett objekt