Referens > Scriptsteg > Scriptsteg för poster > Radera hittade poster
 
Radera hittade poster
Användning 
Raderar alla poster i det aktuella sökresultatet.
Se även 
Format 
Radera hittade poster [Med dialogruta: På/Av]
Tillval 
Med dialogruta anger om en dialogruta ska visas när scriptsteget utförs, och användaren ombes att bekräfta borttagning av alla poster.
Kompatibilitet 
 
Där scriptsteget körs 
Stöds 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Partiell 
FileMaker Go 
Ja 
Anpassad webbpublicering 
Partiell 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-lösning 
Ja 
Kommer från 
FileMaker Pro 6.0 eller tidigare
Beskrivning 
Viktigt!  Du kan inte ångra borttagning av poster.
Radera hittade poster försöker låsa en grupp med poster i sökresultatet för att sedan radera dem. Om alla poster i gruppen kan låsas raderar scriptsteget gruppen med poster, försöker låsa nästa grupp med poster och så vidare. Första gången inte alla poster i en grupp kan låsas (till exempel om en post redigeras av en annan användare) stoppas scriptsteget Radera hittade poster och en felkod returneras (felkoden kan registreras med hjälp av funktionen Get ( SenasteFel )).
Kommentarer 
Du kan ta bort alla poster i den aktuella tabellen genom att använda scriptsteget Visa alla och sedan Radera hittade poster.
Exempel 1 
Frågar om användaren vill ta bort alla poster i den aktuella tabellen.
Visa alla
Radera hittade poster [Med dialogruta: På]
Exempel 2 
Frågar om användaren vill ta bort alla poster i det aktuella sökresultatet.
Visa anpassad dialogruta ["Vill du radera alla " & Get ( HittadePoster ) & " hittade poster?"]
If [Get ( SenasteMeddelandeval ) = 1]
Radera hittade poster [Med dialogruta: Av]
End If
Relaterade avsnitt 
Scriptsteget Nollställ tabell
Scriptsteg (i bokstavsordning)
Scriptsteg (efter kategori)