Lägga till och visa data > Lägga till, duplicera och radera poster
 
Lägga till, duplicera och radera poster
Viktigt!  Du kan inte ångra någon av följande åtgärder. Innan du börjar bör du göra en säkerhetskopia av databasen.
 
För att
... gör du så här i bearbetningsläge
Lägga till en post i den aktuella tabellen
Klicka på Ny post i statusverktygsfältet.
Lägga till en post i en relaterad tabell
Om det relaterade fältet finns i en portal anger du data i fältet i den sista raden i portalen och verkställer ändringen av posten (exempelvis genom att klicka var som helst utanför posten eller genom att markera en annan post).
Om det relaterade fältet inte finns i en portal anger du data i fältet och verkställer ändringen av posten (exempelvis genom att klicka var som helst utanför posten eller genom att markera en annan post).
Duplicera en post i den aktuella tabellen
Markera posten. Välj Poster > Duplicera post.
Om posten visar relaterade data ska du kontrollera att inga poster är markerade i en portal innan du duplicerar posten.
Duplicera en relaterad post i en portal
Markera den relaterade posten i portalen (se till att hela raden är markerad) och välj sedan Poster > Duplicera post.
Ta bort en post
Markera posten. (Om layouten innehåller relaterade poster i en portal markerar du vad som helst utom en portalrad.) Klicka på Ta bort post i statusverktygsfältet.
Ta bort en relaterad post
Markera en portalrad i den aktuella tabellen genom att klicka i raden, men utanför fälten i raden. Klicka på Radera post och klicka sedan på Radera.
Ta bort en grupp poster
Kontrollera att de hittade posterna bara innehåller de poster du vill radera. Välj Poster > Radera hittade poster.
Ta bort alla poster i en tabell
I bearbetningsläget klickar du på Visa alla. Välj sedan Poster > Radera alla poster.
Kommentar 
Du kan lägga till relaterade poster från den aktuella tabellen om du har definierat att relationen medger skapande av relaterade poster.
FileMaker Pro lagrar nya poster i slutet av tabellen. Om posterna är osorterade visas den nya posten efter den sista posten i gruppen av hittade poster.
Relaterade avsnitt 
Arbeta med relaterade tabeller
Skapa portaler för att visa relaterade poster