Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met Web Viewers in lay-outs
 
Werken met Web Viewers in lay-outs
Gebruik Web Viewers om webpagina's rechtstreeks in een FileMaker Pro-lay-out weer te geven. Web Viewers zijn lay-outobjecten waarmee u informatie van websites kunt weergeven op basis van gegevens in uw database. Zo kan een Web Viewer bijvoorbeeld een URL berekenen voor een website met plattegronden op basis van informatie in de velden Straat en Plaats in uw databasetabel. Wanneer u tussen de records in uw tabel bladert, geeft de Web Viewer een plattegrond weer van de locatie die in de huidige record is vermeld.
Web Viewers gebruiken de webbrowsertechnologie van het besturingssysteem, zodat u veel van de taken die u in webbrowsers uitvoert, ook in Web Viewers kunt uitvoeren. U kunt op koppelingen klikken en naar andere pagina's navigeren dan de pagina die de Web Viewer aanvankelijk heeft geladen. Web Viewers kunnen ook inhoud op websites weergeven, zoals PDF-documenten en QuickTime-films, waarvoor u mogelijk extra software moet installeren. U kunt ook de URL-codering bepalen.
FileMaker Pro bevat sjablonen voor verschillende door gegevens gestuurde websites zodat u een Web Viewer zelf eenvoudiger kunt maken. Wanneer u een van deze sjablonen gebruikt, hoeft u alleen de parameters op te geven die door de website worden gebruikt.
U kunt ook een eigen webadres maken voor een andere website door een berekening te definiëren. FileMaker Pro evalueert de uitdrukking om een URL op te stellen die de Web Viewer gebruikt om een webpagina weer te geven.
Web Viewers zijn niet bedoeld als vervanging van webbrowsers. Voor bepaalde websites dient u mogelijk een apart webbrowservenster te openen.
Zo kunt u een Web viewer toevoegen of wijzigen:
1. Kies in de lay-outmodus in het venstermenu voor lay-outs de gewenste lay-out.
2. Klik op het Web Viewer-gereedschap Web Viewer-gereedschap in de statusbalk en sleep de kruiscursor in de lay-out om een web viewer te tekenen.
Als u een web viewer wilt wijzigen, dubbelklikt u op de web viewer in de lay-out. Ga daarna verder met stap 4.
3. Kies een website in de lijst Kies een website.
Als u een eigen webadres wilt definiëren, kiest u Eigen webadres in de lijst. Klik op Opgeven naast het vakje Webadres, definieer een berekening voor het webadres en klik op OK. (Raadpleeg Werken met formules en functies.) Ga daarna verder met stap 5.
4. Voor elke websiteparameter die u wilt gebruiken, gaat u als volgt te werk:
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een veld dat de parameter bevat, toevoegen of wijzigen
Klik op Pijlknop en kies Veld opgeven. Selecteer vervolgens een databaseveld en klik op OK. Of typ rechtstreeks in het vak van de websiteparameter.
Een berekening dat de parameter genereert, toevoegen of wijzigen
Klik op Pijlknop en kies Berekening opgeven. Maak of wijzig vervolgens de berekening en klik op OK.
Een constante waarde opgeven
Typ een constante waarde tussen aanhalingstekens. Om een parameter op te geven die zowel een constante als een veld bevat, definieert u een berekening.
Het veld dat of de berekening die voor een websiteparameter wordt gebruikt, verwijderen
Selecteer in een websiteparameterveld het item en druk op de toets Backspace of Delete.
5. Selecteer opties voor de web viewer, zoals de weergave van een voortgangsbalk of foutberichten en de beveiligingsstatus.
Inhoud weergeven in zoekmodus: nadat gebruikers een waarde in een veld hebben ingevoerd en dat veld hebben verlaten, berekent de web viewer de URL opnieuw en wordt de webpagina opnieuw geladen als het webadres op dit veld is gebaseerd.
URL automatisch coderen: FileMaker Pro past indien nodig coderingsregels toe op de URL zodat deze beantwoordt aan de vereiste structuur van de browser. Raadpleeg URL-codering in Web Viewers.
6. Klik op OK.
Opmerkingen 
Web viewers geven webpagina's weer in formulier- en lijstweergave. In de Tabelweergave worden Web Viewers alleen weergegeven wanneer ze zich in het kop- of voetgedeelte of het bovenste of onderste navigatiegedeelte van een lay-out bevinden.
U kunt geen Web Viewer in een portaal plaatsen. Als u een web viewer in een portaal plaatst, verschijnt de web viewer als een object in de lay-out die het portaal overlapt. Maar u kunt wel een web viewer in een popover in een portaal plaatsen.
Probeer te vermijden dat u objecten voor of achter Web Viewers plaatst. Web Viewers worden in de blader-, zoek- en schermafdrukmodus mogelijk niet weergegeven in de stapelvolgorde die u in de lay-outmodus hebt ingesteld.
U kunt html-gegevens naar een Web Viewer verzenden door de gegevens in een URL in te sluiten. Raadpleeg de scriptstap Web Viewer instellen.
Als u een berekende URL op basis van een eigen webadres wilt weergeven, kiest u in de modus Lay-out Weergave > Tonen > Voorbeelden.
U moet ervoor zorgen dat een eigen webadres:
begint met het juiste prefix, bijvoorbeeld http://, https://, ftp:// of file://
correct is gecodeerd als een URL door URL automatisch coderen in te schakelen.
Verwante onderwerpen 
Navigeren in Web Viewers