URL-codering in Web Viewers
FileMaker Pro evalueert het webadres van een Web Viewer, codeert standaard de URL en probeert dan de webpagina te laden aan de hand van deze URL. FileMaker Pro gebruikt de volgende URL-coderingsregels om alleen de meest algemene problemen op te lossen:
De volgende tekens worden nooit automatisch gecodeerd:
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789-_.~!*'();:@=+$,/?[]
Een en-teken (&) wordt alleen gecodeerd als het wordt gevolgd door een spatie. "&" wordt bijvoorbeeld gecodeerd, maar "&x" niet.
Een hekje (#) wordt alleen gecodeerd als het wordt gevolgd door een getalteken (0 tot en met 9).
De backslash (\) en het procentteken (%) worden altijd gecodeerd.
Alle overige tekens worden altijd gecodeerd.
Opmerkingen 
Alle hiervoor vermelde tekens zijn Unicode-tekens. Bij het coderen van een teken worden beide bytes afzonderlijk gecodeerd (tenzij de eerste byte 00 is), zoals door de URL-coderingsstandaard is beschreven. Zie http://www.w3.org/Addressing/.
Aangezien FileMaker Pro niet alle mogelijke URL-coderingsproblemen kan corrigeren, dient u uw Web Viewer te testen om zeker te zijn dat de URL's erin correct zijn gecodeerd.
U kunt voorkomen dat FileMaker Pro automatisch een URL codeert door het selectievakje URL automatisch coderen in het dialoogvenster Web Viewer instellen uit te schakelen. Wanneer deze optie is uitgeschakeld, blijft de URL zoals deze is ingevoerd.
Verwante onderwerpen 
Werken met Web Viewers in lay-outs