Het dialoogvenster Script opgeven
In dit dialoogvenster kunt u een script kiezen dat wordt uitgevoerd in een bestand dat wordt aangeroepen door de Script uitvoeren scriptstap, de Script op Server uitvoeren scriptstap, een knop of een scriptactivering.
Dit dialoogvenster verschijnt ook in FileMaker Pro Advanced wanneer u een menuonderdeel aanpast om een script uit te voeren.
Zo geeft u een script op dat moet worden uitgevoerd in een bestand:
1. Selecteer het huidige bestand of een ander opgegeven bestand (gegevensbron) in de lijst.
2. Selecteer een script in de lijst.
3. Typ voor Optionele scriptparameter de tekst die u wilt gebruiken of klik op Bewerken en stel in het dialoogvenster Berekening opgeven een complexere parameter samen.
4. Klik op OK.
Als u dit dialoogvenster opent wanneer u een menuonderdeel aanpast, kunt u ook scripts maken, dupliceren, bewerken of verwijderen.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Script maken
Klik op De knop Script maken.
Een script dupliceren
Selecteer een script en kies Dupliceren in het venstermenu Actie.
Er verschijnt een kopie van het geselecteerde script in de lijst, waarbij het woord "kopie" aan de oorspronkelijke scriptnaam is toegevoegd. Als u een duplicaat van een script wilt maken met dezelfde naam als het originele script, selecteert u het in de lijst en gebruikt u Shift-Dupliceren.
Opmerking  Via dit dialoogvenster kunt u geen scriptmappen dupliceren of maken. Zie Scripts beheren met mappen voor meer informatie over het werken met mappen.
Een script bewerken
Selecteer een script en kies Bewerken in het venstermenu Actie.
Tip  U kunt ook Alt (Windows) of Option (macOS) ingedrukt houden terwijl u dubbelklikt om het script in de Scriptwerkruimte te openen.
Een script verwijderen
Selecteer een script en klik op De knop Script verwijderen.
Opmerkingen 
Wanneer u een script maakt, dupliceert, bewerkt of verwijdert via het dialoogvenster Script opgeven, worden uw wijzigingen niet ongedaan gemaakt wanneer u op Annuleren klikt.
Als u 'Script uitvoeren' of 'Script op Server uitvoeren' kiest in de Scriptwerkruimte, zijn de opdrachten voor maken, dupliceren, bewerken en verwijderen niet beschikbaar.
De opdrachten voor maken, dupliceren, bewerken en verwijderen zijn niet beschikbaar voor externe FileMaker-bestanden.
Verwante onderwerpen 
Scripts maken en bewerken
Script uitvoeren scriptstap
Een knop definiëren of wijzigen
Eigen menu's definiëren (FileMaker Pro Advanced)
Scriptactiveringen instellen voor lay-outs
Scriptactiveringen instellen voor objecten