Taken automatiseren met scripts > Scripts maken en bewerken > Scripts beheren met mappen
 
Scripts beheren met mappen
1. Kies Scripts > Scriptwerkruimte. Of kies Bestand > Beheren > Scripts.
2. Voer de gewenste taken uit in het scriptvenster.
 
Om dit te doen
Gaat u als volgt te werk
Een nieuwe scriptmap maken
Selecteer in het scriptvenster de scriptnaam of de map die verschijnt boven de nieuwe map. Klik op Knop Nieuwe map of kies Bestand > Nieuwe map (Windows) of Scripts > Nieuwe map (macOS).
De nieuwe map verschijnt in het scriptvenster op de huidige positie en als een vervolgmenu in het menu Scripts.
Een map hernoemen
Klik met de rechtermuisknop op de map waarvan u de naam wilt wijzigen en kies vervolgens Hernoemen. Typ een nieuwe naam en druk op Enter of Return.
Een map en alle scripts erin dupliceren
Klik met de rechtermuisknop op de map en kies vervolgens Dupliceren.
Een map en alle scripts erin verwijderen
Klik met de rechtermuisknop op de map en kies vervolgens Verwijderen.
Een map kopiëren en in een ander bestand plakken
Een map uit- of samenvouwen
Voer één van de volgende handelingen uit:
Klik op de pijl links van de mapnaam.
Selecteer de map en druk op Pijl naar rechts of Pijl naar links.
Dubbelklik op de map.
Opmerking  Als u alle mappen wilt uit- of samenvouwen, klikt u op de pijl links van een mapnaam terwijl u Ctrl ingedrukt houdt (Windows) of terwijl u Command ingedrukt houdt (macOS).
Een script in een map plaatsen
Vouw de map uit (zie hierboven). Klik op de scriptnaam en sleep en zet deze neer onder of op de uitgevouwen map. Het script verschijnt ook in het vervolgmenu van de map in het menu Scripts.
De lijst met scripts op naam filteren
Typ de volledige of gedeeltelijke scriptnaam in het zoekvak in het scriptvenster.
Meerdere scripts tegelijk bewerken.
Dubbelklik in het scriptvenster op elk script om het te bewerken. In het scriptbewerkingsvenster wordt een afzonderlijk tabblad voor elk script geopend.
3. Als u de map wilt opnemen in het menu Scripts, schakelt u het selectievakje naast de map in of klikt u met de rechtermuisknop op de map en selecteert u Opnemen in menu Scripts.
Klik op Knop voor menu Scripts beheren om de selectievakjes links van scriptnamen en mappen in het scriptvenster weer te geven.
Opmerking  Bij de inschakeling van het selectievakje wordt alleen de map zelf opgenomen, niet de bijbehorende scripts. Selecteer het selectievakje naast elk bijbehorend script dat u in het vervolgmenu wilt weergeven.
Verwante onderwerpen 
Scripts maken en bewerken