Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows)
 
Sneltoetsen (Windows)
Gebruik sneltoetsen om diverse taken in FileMaker Pro uit te voeren.
Opmerking  Raadpleeg Eigen menuopdrachten maken en bewerken (FileMaker Pro Advanced) om uw eigen sneltoetsen te maken.
Algemene sneltoetsen (Windows)
Gebruik deze sneltoetsen om in uw databasebestand te bladeren, een bewerking te annuleren en gegevens weer te geven.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Een bewerking annuleren of een dialoogvenster sluiten
Esc
Een actief script annuleren
Esc
Met het toetsenbord klikken op een geselecteerde knop of popover-knop in een lay-out
Spatiebalk
Dialoogvenster sluiten
Esc
Bepaalde dialoogvensters sluiten zonder bevestiging en wijzigingen negeren
Shift-Esc
Een bestand of venster sluiten
Ctrl-W of Ctrl-F4
Alle bestanden of vensters sluiten
Ctrl-Alt-W
FileMaker Pro afsluiten
Alt-F4 of Ctrl-Q
FileMaker Pro Help openen
F1
Het tabblad Mijn oplossingen in het Startpaneel openen
Ctrl-O
Een bestand openen met een opgegeven accountnaam en wachtwoord
Shift ingedrukt houden wanneer u het bestand opent
Het tabblad Hosts in het Startpaneel openen
Ctrl-Shift-O
Het dialoogvenster 'Bestand openen' openen
Ctrl+Alt+O
Het dialoogvenster Database beheren openen
Ctrl-Shift-D
Het dialoogvenster Zoeken/vervangen openen
Ctrl-Shift-F
Het dialoogvenster Lay-outs beheren openen
Ctrl-Shift-L
Het dialoogvenster Veldkiezer openen
Ctrl-K
Een nieuw veld toevoegen aan het dialoogvenster Veldkiezer
Ctrl-Enter
F2
Afdrukken
Ctrl-P
Afdrukken zonder het dialoogvenster Afdrukken
Ctrl-Alt-P
Opslaan
(Standaard slaat FileMaker Pro uw recordgegevens automatisch op.)
Sorteren
Ctrl-S
De laatste opdracht ongedaan maken
Ctrl-Z
De Scriptwerkruimte openen
Ctrl-Shift-S
Eén van de eerste tien scripts in het menu Scripts uitvoeren
Ctrl-1 tot en met Ctrl-0
Record, zoekopdracht of lay-out maken
Ctrl-N
Record, verzoek of lay-out verwijderen
Ctrl-E
Record verwijderen zonder bevestiging
Ctrl-Shift-E
Record, zoekopdracht of lay-outobject dupliceren
Ctrl-D
Lay-out opslaan
Ctrl-S
Sneltoetsen voor navigatie
Gebruik deze sneltoetsen om door velden, records, zoekopdrachten en lay-outs te gaan.
Opmerking  Het is mogelijk dat de ontwerper van uw database de sneltoetsen voor het navigeren tussen velden heeft gewijzigd. Neem contact op met de ontwerper van uw database of lees De toetsen voor het verlaten van een veld instellen.
 
Als u wilt navigeren naar
Drukt u op deze toets
Volgende object (veld, knop of tabblad)
Tab
Vorige object (veld, knop of tabblad)
Shift-Tab
Volgende record, lay-out of pagina of volgend verzoek
Ctrl-Pijl-omlaag of Shift-PgDn
Vorige record, lay-out of pagina of vorig verzoek
Ctrl-Pijl-omhoog of Shift-PgUp
Volgende tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)
Pijl-rechts
Vorige tabblad (wanneer een tabblad is geselecteerd)
Pijl-links
Sneltoetsen voor de weergave van vensters
Gebruik deze sneltoetsen in alle FileMaker Pro-modi om door documenten te scrollen en vensters te ordenen.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Documentenvensters trapsgewijs rangschikken
Shift-F5
Een venster sluiten
Ctrl-Shift-F4
Het vensterformaat aanpassen (volledig scherm of vorig formaat)
Ctrl-Alt-Z
Omlaag schuiven in het document
PgDn
Omhoog schuiven in het document
PgUp
Het document naar links schuiven
Ctrl-PgUp
Het document naar rechts schuiven
Ctrl-PgDn
De statusbalk tonen of verbergen
Ctrl-Alt-S
Documentenvensters horizontaal naast elkaar weergeven (schikken)
Shift-F4
Inzoomen op document
F3
Uitzoomen op document
Shift-F3
Sneltoetsen voor het invoegen, plakken en selecteren van waarden en objecten
Gebruik deze sneltoetsen om waarden in velden in te voeren en te vervangen, objecten te selecteren en onderdelen in lijsten te verplaatsen.
 
Als u dit wilt invoegen
Drukt u op deze toets
De huidige datum
Ctrl-- (koppelteken)
De huidige tijd
Ctrl-;
De huidige tijd en datum in een tijdstempelveld
Ctrl-;
De naam van de huidige gebruiker
Ctrl-Shift-N
Informatie uit de index
Ctrl-I
Informatie uit de laatst bekeken record
Ctrl-' (apostrof)
Informatie uit de laatste record, en naar het volgende veld gaan
Ctrl+Shift+" (aanhalingsteken)
Ctrl-M
 
Als u dit wilt plakken
Drukt u op deze toets
Tekst van het klembord
Ctrl-V
Tekst zonder tekststijlen
Ctrl-Shift-V
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
De waarde van een veld vervangen
Ctrl- = (gelijkteken)
Alle objecten in de modus Lay-out selecteren
Ctrl-A
Meerdere objecten selecteren
Houd Shift ingedrukt en klik op elk object of sleep met de pijlaanwijzer rondom de objecten om een selectiekader te maken
Opmerking  Als u alleen de objecten binnen het selectievak wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u sleept.
Objecten van hetzelfde type selecteren als een object reeds is geselecteerd
Ctrl-Shift-A
Items in een lijst selecteren
Pijl-omhoog, Pijl-omlaag
Een geselecteerd item in een lijst verplaatsen
Ctrl-Pijl-omhoog, Ctrl-Pijl-omlaag
Verwante onderwerpen 
Sneltoetsen voor de modi (Windows)
Sneltoetsen voor tekst (Windows)
Sneltoetsen voor databasebeheer (Windows)
Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (OS X)
FileMaker Pro Advanced-sneltoetsen (Windows)