Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows) > Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (OS X)
 
Sneltoetsen voor de Scriptwerkruimte (OS X)
Gebruik deze sneltoetsen in de Scriptwerkruimte om scripts te maken en te bewerken.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Een nieuw script maken
Ctrl-N
Een script opslaan
Ctrl-S
Het geselecteerde script in een nieuw tabblad openen
Ctrl-T
Het geselecteerde script in een nieuw venster openen
Ctrl-Shift-T
Het geselecteerde script uitvoeren
Ctrl-R
Het geselecteerde script opslaan en uitvoeren
Ctrl-Shift-R
Het geselecteerde script debuggen (FileMaker Pro Advanced)
Ctrl-Alt-R
Alle scripts opslaan en het geselecteerde script debuggen (FileMaker Pro Advanced)
Ctrl+Shift+Alt+R
Het huidige tabblad sluiten
Ctrl+W
Alle tabbladen sluiten
Ctrl-Alt-W
De Scriptwerkruimte sluiten
Alt+F4
Gaan naar het volgende tabblad in het scriptbewerkingsvenster
Ctrl+Shift+ }
Gaan naar het vorige tabblad in het scriptbewerkingsvenster
Ctrl+Shift+ {
Navigeren door de vensters van de Scriptwerkruimte
Ctrl+ ' (apostrof)
De geselecteerde scriptstap omhoog of omlaag verplaatsen in het script
Ctrl-Pijl-omhoog, Ctrl-Pijl-omlaag
Een opmerking aan een lege regel toevoegen
#
Scriptstapopties Weergeven
+ (plus)
Navigeren doorheen de opties tussen haakjes in het scriptbewerkingsvenster
Pijl naar links, Pijl naar rechts, Tab, Shift+Tab
Een scriptstapoptie selecteren wanneer deze actief is
Spatiebalk
Alle scriptstapopties deactiveren
Esc
Het geselecteerde script of de geselecteerde scriptstap verwijderen
Delete, Backspace
Het geselecteerde script of de geselecteerde scriptstap dupliceren
Ctrl-D
De geselecteerde scriptstap uitschakelen (FileMaker Pro Advanced)
Ctrl+/
Het geselecteerde script afdrukken
Ctrl-P