Verwijzingen > Sneltoetsen (Windows) > Sneltoetsen voor tekst (Windows)
 
Sneltoetsen voor tekst (Windows)
Gebruik de sneltoetsen voor tekst om tekst in velden en lay-outs te bewerken en op te maken.
Sneltoetsen voor het verwijderen van tekst
Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken.
 
Als u dit wilt verwijderen
Drukt u op deze toets
Volgend teken
Delete
Volgend woord
Ctrl-Delete of Ctrl-Backspace
Vorig teken
Backspace
Sneltoetsen voor het bewerken van tekst
Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden en lay-outs te bewerken en om met zoekopdrachten te werken.
 
Om dit te doen
Drukt u op deze toets
Geselecteerde tekst wissen
Delete
Geselecteerde tekst kopiëren
Ctrl-Ins of Ctrl-C
Alle tekst in een record kopiëren
Ctrl-C terwijl geen enkel object is geselecteerd
Alle records in de gevonden reeks als tekst naar het Klembord kopiëren
Ctrl-Shift-C terwijl geen enkel object is geselecteerd
Geselecteerde tekst knippen
Shift-Delete of Ctrl-X
Plakken
Ctrl-V
Alleen tekst plakken
Ctrl-Shift-V
Ongedaan maken
Alt-Backspace of Ctrl-Z
Opnieuw
Ctrl-Y of Ctrl-Shift-Z
Tekstbewerking sluiten
Enter (numeriek toetsenbord)
Gegevens zoeken en vervangen
Ctrl-Shift-F
De volgende vermelding van de opgegeven gegevens zoeken
Ctrl-G
De huidige richting van Opnieuw zoeken omkeren
Ctrl-Shift-G
De gegevens bij Zoeken naar vervangen door de gegevens bij Vervangen door en vervolgens opnieuw zoeken en selecteren
Alt-Ctrl-G
De huidige richting van Vervangen en opnieuw zoeken omkeren
Shift-Alt-Ctrl-G
De geselecteerde gegevens opnieuw zoeken in de database
Alt-Ctrl-H
De huidige richting van Geselecteerde zoeken omkeren
Shift-Alt-Ctrl-H
Een vaste spatie invoegen
Ctrl-spatiebalk
Een tabteken in een veld invoegen
Ctrl-Tab
Het dialoogvenster Spelling openen wanneer u de melding krijgt dat een foutief gespeld woord is aangetroffen
Ctrl-Shift-Y
Opmerking  Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Vooruit of Alles is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Achteruit. Als de huidige richting voor zoeken en vervangen Achteruit is, verandert u met deze sneltoets voor omkeren de richting in Vooruit.
Sneltoetsen voor tekstopmaak
Gebruik deze sneltoetsen om tekst in velden, veldlabels en tekstobjecten op te maken in de modus Bladeren en Lay-out.
Sneltoetsen voor het uitlijnen van tekst
 
Als u geselecteerde tekst als volgt wilt uitlijnen
Drukt u op deze toets
Centreren
Ctrl- \
Links
Ctrl- [
Rechts
Ctrl-]
Uitvullen
Ctrl+Shift+ |
Sneltoetsen voor tekststijl
 
Als u deze tekststijl wilt toepassen op geselecteerde tekst
Drukt u op deze toets
Vet
Ctrl-Shift-B
Cursief
Ctrl-Shift-I
Standaard
Ctrl-Shift-P
Onderstreept
Ctrl-Shift-U
Sneltoetsen voor lettergrootten
 
Als u de puntgrootte van geselecteerde tekst als volgt wilt wijzigen
Drukt u op deze toets
Tekst vergroten tot volgende puntgrootte in het menu Opmaak
Ctrl-Shift->
Tekst verkleinen naar volgende puntgrootte in het menu
Ctrl-Shift-<
Eén punt groter
Ctrl-Alt-Shift->
Eén punt kleiner
Ctrl-Alt-Shift-<
Sneltoetsen voor tekstnavigatie
Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken om de invoegpositie te verplaatsen in een tekstveld of een label.
 
Voor de verplaatsing van de invoegpositie
Drukt u op deze toets
Naar het begin van de tekst
Ctrl-Home
Naar het einde van de tekst
Ctrl-End
Tot aan het begin van de regel
Thuis
Tot aan het einde van de regel
Einde
Tot aan het begin van het vorige woord
Ctrl-Pijl-links
Tot aan het einde van het volgende woord
Ctrl-Pijl-rechts
Vorig teken
Pijl-links
Volgend teken
Pijl-rechts
Vorige regel
Pijl-omhoog
Volgende regel
Pijl-omlaag
Sneltoetsen voor het selecteren van tekst
Gebruik deze sneltoetsen in de modus Bladeren, Lay-out en Zoeken om de selectie in een veld uit te breiden.
 
Als u de selectie als volgt wilt uitbreiden
Drukt u op deze toets
Tot aan het begin van de regel
Shift-Home
Tot aan het begin van het vorige woord
Ctrl-Shift-Pijl-links
Tot aan het begin van de tekst
Ctrl-Shift-Home
Tot aan het einde van de regel
Shift-End
Tot aan het einde van het volgende woord
Ctrl-Shift-Pijl-rechts
Tot aan het einde van de tekst
Ctrl-Shift-End
Volgend teken
Shift-Pijl-rechts
Volgende regel
Shift-Pijl-omlaag
Vorig teken
Shift-Pijl-links
Vorige regel
Shift-Pijl-omhoog
De gehele inhoud van het actieve veld
Ctrl-A