Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out > Een verticale schuifbalk toevoegen aan een veld
 
Een verticale schuifbalk toevoegen aan een veld
1. Selecteer in de lay-outmodus één of meer velden.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Kies voor Besturingselementstijl in het onderdeel Veld de optie Invoervak.
4. Selecteer Verticale schuifbalk tonen en kies dan een optie.
Opmerkingen 
U kunt ook een schuifbalk toevoegen aan een portaal. Raadpleeg Portalen maken om gerelateerde records weer te geven.
Wanneer u een veld of een portaal met een schuifbalk afdrukt, drukt FileMaker Pro alleen de gegevens af die zichtbaar zijn zonder te schuiven. Als u alle gegevens wilt afdrukken, maakt u het veld of portaal groter en geeft u daarna verschuivingsopties op, zodat de lege ruimte bij het afdrukken wordt verwijderd.
Schuifbalken kunt u niet toevoegen aan containervelden, herhalende velden of velden waarvoor een invoerlijst is gedefinieerd.
Verwante onderwerpen 
De grootte en vorm van objecten wijzigen
Lege ruimten op afdrukken verwijderen