Lay-outs en rapporten maken en beheren > Portalen maken om gerelateerde records weer te geven
 
Portalen maken om gerelateerde records weer te geven
Een portaal is een lay-outobject dat records uit gerelateerde tabellen weergeeft. Gebruik een portaal alleen wanneer u gegevens uit meer dan één gerelateerd record wilt weergeven. Portalen geven gegevens uit gerelateerde velden weer in rijen (één record per rij).
Opmerking  Zorg ervoor dat u de tabel of tabellen met de gegevens die u wilt weergegeven in het portaal hebt gedefinieerd en dat u de relaties hebt gedefinieerd. Raadpleeg Databasetabellen definiëren en Relaties maken en wijzigen.
Zo maakt u een portaal:
1. In de lay-outmodus klikt u op het Portaalgereedschap Portaalgereedschap op de statusbalk.
2. Plaats de kruiscursor op de positie in de lay-out waar u wilt beginnen met het portaal en sleep vervolgens in diagonale richting tot het portaal de gewenste grootte heeft.
3. In het dialoogvenster Portaalinstelling kiest u in de keuzelijst Gerelateerde records tonen van de gerelateerde tabel waaruit u gerelateerde records wilt weergeven.
U kunt er ook Database beheren kiezen om een nieuwe tabel of relatie te maken.
4. Selecteer recordopties voor het portaal.
 
Om dit te doen
Selecteert u
De records in het portaal sorteren
Portaalrecords sorteren (of klik op Opgeven). Kies in het dialoogvenster Records sorteren de velden waarop u de portaalrecords wilt sorteren en klik op OK.
De records in het portaal filteren
Portaalrecords filteren (of klik op Opgeven). Definieer in het dialoogvenster Berekening opgeven een formule voor een berekening om de portaalrecords te filteren en klik op OK.
Verwijderen van gerelateerde records uit de gerelateerde tabel toestaan (in de bladermodus)
Portaalrecords verwijderen toestaan.
Deze optie hoeft niet te worden geselecteerd wanneer u de Portaalrij verwijderen scriptstap gebruikt.
Rechts van het portaal een verticale schuifbalk weergeven waarmee gebruikers meer records kunnen bekijken (en invoeren) dan in het portaal tegelijk zichtbaar zijn
Verticaal schuiven. Kies vervolgens bij Schuifbalk tonen de optie Altijd (standaardoptie) om de schuifbalk altijd weer te geven of de optie Bij schuiven om de schuifbalk alleen bij het schuiven weer te geven.
Als u wilt dat de schuifbalk de eerste record van het portaal weergeeft wanneer u het huidige record verlaat, selecteert u Scroll balk instellen op beginwaarden bij verlaten van record (of schakelt u deze optie uit zodat de schuifbalk niet opnieuw wordt ingesteld).
Opmerking  U kunt de stijl van schuifbalken niet wijzigen.
5. Selecteer opmaakopties voor het portaal.
U kunt de initiële record in het portaal, het aantal rijen in het portaal en de achtergrondkleur voor portaalrijen opgeven. Raadpleeg Portalen opmaken.
6. Klik op OK.
7. Kies in het dialoogvenster Velden aan portaal toevoegen de velden die u in het portaal wilt weergeven en klik daarna op OK.
Tip  U kunt objecten zoals gerelateerde velden slepen naar de eerste rij van een bestaand portaal om het aan het portaal toe te voegen.
Verwante onderwerpen 
De plaats van gerelateerde velden bepalen
Werken met gerelateerde gegevens in portalen
Een verticale schuifbalk toevoegen aan een veld