Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records opslaan als link naar snapshot
 
Records opslaan als link naar snapshot
Doel 
Slaat een reeks van gevonden records op in een FMPSL-bestand (FileMaker Pro Snapshot Link).
Zie ook 
Opmaak 
Records opslaan als link naar snapshot [“<naam uitvoerbestand>”; Records in selectie/Huidige record]
Opties 
Met Uitvoerbestand opgeven kunt u het pad van de link naar snapshot opgeven. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro gebruikt het pad dat het eerst wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken. U kunt ook E-mail maken met bestand als bijlage selecteren als u een lege e-mail met de link naar snapshot als bijlage wilt maken.
Als FileMaker Pro een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.
Met Records in selectie slaat u de gehele gevonden reeks van records op.
Met Huidige record slaat u alleen de huidige record op.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Nee 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 11.0
Beschrijving 
Deze scriptstap werkt in alle modi, behalve de zoekmodus.
Als u een snapshot-linkbestand wilt verzenden via SMTP, gebruikt u de Mail verzenden scriptstap met het snapshot-linkbestand als bijlage en plaatst u deze na de scriptstap 'Records opslaan als link naar snapshot' in het script.
Gebruik deze scriptstap met de Get ( TijdelijkPad ) functie om het snapshot-linkbestand op een tijdelijke locatie op te slaan als u het bestand niet lokaal hoeft op te slaan. Als u de functie Get (TijdelijkPad ) gebruikt om een bestandspad te vormen, wijst u die eerst toe aan een variabele en gebruikt u de variabele in het dialoogvenster Uitvoerbestand opgeven. Raadpleeg Bestandspaden maken.
Opmerkingen 
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de optie Uitvoerbestand opgeven. FileMaker WebDirect bewaart links naar snapshots in de standaardlocatie voor downloads van de webbrowser.
Scripts die worden uitgevoerd door FileMaker Server volgen de werking van FileMaker Server-bestandspaden. Raadpleeg Paden in scripts op servers.
Als u het pad voor het uitvoerbestand niet opgeeft, gebruikt FileMaker Go de naam van het bestand om het snapshot-linkbestand op te slaan.
U kunt een snapshot-linkbestand op meerdere IOS-apparaten openen als:
het FileMaker Pro-bestand op elk apparaat is opgeslagen.
het snapshot-linkbestand in FileMaker Go is gemaakt.
het originele FileMaker Pro-bestand en de lokale kopie van het bestand dezelfde bestandsnaam hebben en zich op dezelfde relatieve locatie bevinden.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript slaat de huidige record op als een link naar een snapshot en vraagt de gebruiker waar deze het snapshot-linkbestand wil opslaan.
Records opslaan als link naar snapshot [Huidige record]
Voorbeeld 2 
Slaat de gevonden reeks als een link naar snapshot op in een tijdelijke directory en maakt vervolgens een e-mail met de link naar snapshot als bijlage.
Variabele instellen [$PAD; Waarde: Get (TijdelijkPad) & "Facturen.fmpsl"]
Records opslaan als link naar snapshot ["$PAD"; E-mail maken; Records in selectie]
Verwante onderwerpen 
Get ( BureaubladPad ) functie
Get ( TijdelijkPad ) functie
Records exporteren scriptstap
Records importeren scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)