Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records exporteren
 
Records exporteren
Doel 
Exporteert records naar een opgegeven bestand.
Zie ook 
Opmaak 
Records exporteren [Met dialoogvenster: Aan/Uit; “<naam uitvoerbestand>”; Automatisch openen; E-mail maken; <platform en tekenset>]
Opties 
Met dialoogvenster geeft aan of dialoogvensters moeten worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd. In deze dialoogvensters kan de gebruiker nieuwe exportcriteria instellen.
Met Uitvoerbestand opgeven kunt u opgeven welk bestand en bestandstype u wilt exporteren. Kies de map waarnaar u wilt exporteren of typ het mappad rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro gebruikt het pad dat het eerst wordt gevonden. Raadpleeg Bestandspaden maken. De importeervereisten van het programma waarin de geëxporteerde gegevens worden gebruikt, bepalen welk bestandstype u moet kiezen. U kunt ook bepalen wat er gebeurt na het opslaan: Bestand automatisch openen en E-mail maken met bestand als bijlage.
Als FileMaker Pro een script uitvoert dat geen absolute pad opgeeft en het databasebestand met het script wordt gehost, wordt aangenomen dat het pad de map Documenten van de huidige gebruiker is.
Opmerking  U kunt records exporteren als een Microsoft Excel-werkblad door de optie Excel-werkmappen (.xlsx) te kiezen. Raadpleeg Records opslaan en verzenden als een Excel-bestand voor meer informatie over het opslaan van FileMaker Pro-bestanden als Excel-bestanden.
Als u XML als het exportbestandstype opgeeft, verschijnt het dialoogvenster XML- en XSL-opties opgeven, waarin u een XML-grammatica kunt opgeven en een XSLT-opmaakmodel kunt kiezen als u de XML wilt omzetten. De XSLT-bron kan een bestand zijn, het resultaat van een HTTP-verzoek of het resultaat van een berekening die een bestandspad of een HTTP-verzoek genereert.
Opmerking  Exporteer geen velden waarvan de naam geheel numeriek is (zoals "2") of uit een kana-teken van één byte bestaat (Japanse versie) met de FMPDSORESULT-grammatica.
Met Exporteervolgorde opgeven gebruikt u de exporteervolgorde die werd gehanteerd wanneer u de scriptstap toevoegde. De volgorde voor exporteren die het laatst is gebruikt in het bestand wordt als standaardwaarde weergegeven, maar deze waarde kan worden gewijzigd of verwijderd. Kies zo nodig een tekenset voor het uitvoerbestand in de lijst. Selecteer de optie Gegevensopm. van huidige lay-out toepassen op geëxport. gegevens. Anders wordt de opmaak van de laatst geëxporteerde gegevens gebruikt.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Gedeeltelijk 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Gedeeltelijk 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
U kunt de exporteervolgorde opgeven voordat u deze scriptstap toevoegt of de stap uitvoeren met een dialoogvenster waarin de gebruiker nieuwe criteria kan opgeven. Met Records exporteren exporteert u alle records die op dat moment worden doorzocht. Gebruik een zoekopdracht voordat u de scriptstap Records exporteren gebruikt als u het aantal records dat u exporteert, wilt beperken.
Als u deze scriptstap toevoegt aan een op een server uit te voeren script en Met dialoogvenster niet instelt op Uit, verschijnt de tekst (NIET compatibel) in de scriptstap. Het script wordt echter wel uitgevoerd en werkt net alsof Met dialoogvenster is ingesteld op Uit. Raadpleeg Get ( LijstDocumentenpad ) functie voor meer informatie.
Opmerkingen 
FileMaker Server biedt geen ondersteuning voor het exporteren naar de FMP12-indeling.
Scripts die worden uitgevoerd door FileMaker Server volgen de werking van FileMaker Server-bestandspaden. Raadpleeg Paden in scripts op servers.
In FileMaker Go wordt exporteren naar fmp12- en XML-opmaak niet ondersteund.
Wanneer u deze scriptstap in FileMaker WebDirect gebruikt, moet u met het volgende rekening houden:
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor deze scriptstap in mobiele browsers.
FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor het exporteren naar de FMP12-, XML-, XLS- of XLSX-indelingen.
Als de optie Uitvoerbestand opgeven is geselecteerd, voert FileMaker WebDirect geëxporteerde records uit met de opgegeven bestandsnaam en het opgegeven bestandstype maar wordt het opgegeven bestandspad genegeerd.
FileMaker WebDirect voert geëxporteerde records uit naar de standaardlocatie voor downloads van de webbrowser.
Als veldgegevens of recordgegevens te lang zijn voor de exportindeling, geeft de Get ( LaatsteFout ) functie als resultaat 0 in plaats van 736.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript zoekt en sorteert records en exporteert de gevonden reeks als een Excel-bestand zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.
Ga naar lay-out ["Facturen"]
Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Records exporteren [Met dialoogvenster: Uit; "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx"; Unicode (UTF-16)]
Voorbeeld 2 
Dit voorbeeldscript exporteert de gevonden reeks als een Excel-bestand tenzij er al een bestand met deze naam in de uitvoerdirectory staat.
If [not PatternCount (Get (LijstDocumentenpad); "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx" )]
Records exporteren [Met dialoogvenster: Uit; "Lijst niet-betaalde facturen.xlsx"; Unicode (UTF-16)]
End If
Verwante onderwerpen 
Records importeren scriptstap
Records opslaan als PDF scriptstap
Records opslaan als Excel scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)