Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Records opslaan en verzenden in andere indelingen > Records opslaan en verzenden als een link naar snapshot
 
Records opslaan en verzenden als een link naar snapshot
U kunt een gevonden reeks records opslaan, een zogeheten link naar snapshot, om een gevonden reeks vast te leggen in de staat van het moment waarop u de zoekopdracht uitvoerde. De gevonden reeks wordt opgeslagen in de FMPSL-opmaak (FileMaker Pro Snapshot Link-opmaak) met de bestandsnaamextensie .fmpsl. U kunt een FMPSL-bestand ook naar een andere persoon e-mailen.
De link naar snapshot bevat de huidige gevonden reeks van record-ID's, inclusief de lay-out, weergave, sorteervolgorde, modus en de instelling voor zichtbaarheid van de werkbalk.
Zo slaat u records op als een snapshot-linkbestand:
1. Zoek de records die u wilt opslaan als een link naar snapshot. Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
2. Kies in de bladermodus, de lay-outmodus of de schermafdrukmodus Bestand > Records opslaan/verzenden als > Link naar snapshot.
3. Accepteer in het dialoogvenster 'Records opslaan als link naar snapshot' de standaard bestandsnaam of voer een andere naam in. Geef vervolgens andere opties op.
4. Klik op Opslaan.
Opmerkingen 
Een link naar snapshot behoudt geen recordgegevens en als u een snapshot-link opent, worden recordgegevens niet hersteld naar de staat van het moment waarop de snapshot-link werd gemaakt. Als u recordgegevens wilt behouden, kunt u records exporteren (raadpleeg Gegevens exporteren uit FileMaker Pro) of een kopie van het bestand opslaan (raadpleeg Bestanden opslaan en kopiëren).
Records die zijn verwijderd nadat de link naar snapshot is gemaakt en records die waren gekoppeld aan een lay-out die is verwijderd of die nu is gekoppeld aan een andere tabel worden niet weergegeven. Als u de records wilt zien op basis van de actuele informatie uit het bestand, maakt u de zoekopdracht opnieuw.
Controleer of iedereen die de link naar snapshot zal gebruiken de juiste toegangsprivileges voor de lay-out en de records heeft.
Als er acties zijn ingesteld die moeten worden uitgevoerd op de database wanneer deze wordt geopend, zoals overschakelen naar een bepaalde lay-out, een script uitvoeren of reageren op een scriptactivering, worden deze acties uitgevoerd voordat de link naar snapshot wordt geopend.
Links naar snapshots worden niet ondersteund in runtime-oplossingen die zijn gemaakt met FileMaker Pro Advanced.
Verwante onderwerpen 
Bestanden openen en sluiten
Bestanden delen in een netwerk