Records zoeken > Gegevensreeksen zoeken
 
Gegevensreeksen zoeken
Een gegevensreeks verschilt naargelang het gegevenstype:
Cijfers: kleinst naar grootst
Datums, tijden en tijdstempels: vroegst naar laatst
Tekst: eerste tot laatste woord, op basis van de indexvolgorde van woorden (niet de sorteervolgorde). Een woord kan één teken zijn. U kunt bijvoorbeeld een zoekopdracht op een veld uitvoeren die zoekt naar <M. Die zoekopdracht geeft als resultaat elke record die een woord bevat die in de indexvolgorde van het veld voor M valt.
Zo zoekt u gegevensreeksen:
1. Start een zoekopdracht.
Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
 
Gezochte waarden
Operator
Voorbeelden
Kleiner dan een opgegeven waarde
<
<40
<7-9-2019
<M
Kleiner dan of gelijk aan een opgegeven waarde
<= of
<=95129
5:00:00
<=M
Groter dan een opgegeven waarde
>
>95129
>7-9-2019
>M
Groter dan of gelijk aan een opgegeven waarde
>= of
>=100
>=7-9-2019
8:00
M
Binnen het opgegeven bereik
.. of ...
(twee of drie puntjes)
12:30...17:30
1-1-2019..6-6-2020
A...M
Ma..vr
Binnen het door u opgegeven subbereik
{..} of {...}
(twee of drie puntjes)
{01...15}-7-2017
{10..16}/{01..03}-2020
12:{30..45}
{17..21}:15
Alleen op basis van bepaalde datum- en tijdcomponenten zoals maand, jaar of minuten (u vindt meer voorbeelden verderop)
* of typ niets voor elke component die u niet wilt opgeven
*-3-2019
20-*
2019 *:30 PM
2. Klik op Zoekopdracht uitvoeren in de statusbalk.
Opmerkingen 
Wanneer u in datum- tijd- en tijdstempelvelden naar gegevensreeksen zoekt, hoeft u niet alle datum- of tijdcomponenten op te geven. U kunt bijvoorbeeld 5-2019 typen in plaats van 1-5-2019...31-5-2019 om alle datums in mei 2019 te vinden.
U kunt operatoren combineren om zoekbereiken te vereenvoudigen. Typ bijvoorbeeld {10..15}-*-2019 als u wilt zoeken naar alle datums in 2019, maar alleen voor de dagen van de 10e tot en met de 15e.
Voor meer informatie over het schrijven van scripts om een datumbereik te vinden, zoekt u in de FileMaker Knowledge Base.
Raadpleeg de volgende tabellen voor voorbeelden van verschillende manieren waarop naar datums, tijden en tijdstempels kan worden gezocht.
 
Datums zoeken
Typt u dit in het veld
In juni 2019
6-2019
Van juli 2019 tot en met oktober 2020
7-2019...10-2020
Die op een vrijdag vallen
=vrijdag
Van 10 tot en met 16 oktober of november 2019
{10..16}-{10..11}-2019
Die op 1 maart vallen tussen 1868 en 1912 volgens de Japanse keizerlijke Meiji-jaartelling
m*-3-1
Die op 1 december vallen tussen 1930 en 1940 volgens de Japanse keizerlijke Showa-jaartelling
S{5..15}+12+31
 
Tijden zoeken
Typt u dit in het veld
Van 15:00 tot 15:59, met uitsluiting van 16:00
15:00
Tussen 8:00 en 20:59:59
8...20
Ochtend
AM
Elk van deze tijdstippen 16:30, 17:30 en 18:30
{16..18}:30
 
Tijdstempels zoeken
Typt u dit in het veld
Van 15:00 tot 15:59 vandaag
// 15
Van 19:00 tot 19:59 in mei 2019
5-2019 19
Die vallen op een maandag in 2020
=ma 2020
Van 10 tot en met 16 november 2020 en van 15:00 tot voor 18:00
{10..16}-11-2020 {15..17}
Verwante onderwerpen 
Tekst en tekens zoeken
Getallen, datums, tijden en tijdstempels zoeken