Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar Zoeken
 
Ga naar Zoeken
Doel 
Schakelt over naar de modus Zoeken.
Zie ook 
Opmaak 
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Aan/Uit]
Opties 
Onderbreken stopt het script tijdelijk zodat de gebruiker een zoekopdracht kan invoeren.
Met Zoekopdrachten opgeven kunt u verzoeken maken en bewerken die kunnen worden gebruikt met deze scriptstap.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Gedeeltelijk 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Gedeeltelijk 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Wanneer u Zoekopdrachten opgeven inschakelt als u de scriptstap definieert, geeft FileMaker Pro de eventuele actieve zoekopdrachten weer. U kunt meer zoekopdrachten definiëren en u kunt bestaande zoekopdrachten dupliceren, bewerken of verwijderen.
Als u een zoekopdracht wilt bewerken, selecteert u deze in de lijst in het dialoogvenster Zoekopdrachten opgeven en klikt u op Bewerken.
Selecteer in het dialoogvenster Zoekopdracht bewerken de bewerking (Records zoeken of Records weglaten) die de zoekopdracht moet uitvoeren. U kunt met één zoekopdracht records zoeken of weglaten, maar niet beide bewerkingen tegelijk uitvoeren. Gebruik meervoudige zoekopdrachten als u records wilt zoeken en weglaten vanuit één scriptstap.
Geef voor elk veld in de zoekopdracht de criteria op waarop FileMaker Pro moet zoeken.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Factuurgegevens, opent de zoekmodus, wacht op invoer van de gebruiker en voert de zoekopdracht uit.
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Aan]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]
Verwante onderwerpen 
Get ( VensterModus ) functie
Zoekopdracht uitvoeren scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)