Bestanden delen in een netwerk > Gedeelde bestanden openen als een client > Bestanden openen via een URL
 
Bestanden openen via een URL
Het installatieprogramma van FileMaker Pro registreert fmp: als een internetprotocol (IP). Hierdoor kunt u via een URL een gedeeld of lokaal bestand openen. U kunt in het bestand ook een script uitvoeren met behulp van een URL.
Zo opent u een bestand via een URL:
1. Start een webbrowser op de clientcomputer.
2. Typ de URL van het bestand in de adresbalk van de browser in de volgende notatie:
fmp://{{account:wachtwoord@}adres/}bestandsnaam
Voor adres kunt u het volgende invoeren:
het IP-adres of de DNS-naam van de host
~ om de map Documenten van de gebruiker op te geven
$ om aan te geven dat het bestand al is geopend
Optionele parameters worden met accolades aangegeven ({ }).
Zo voert u een script in een bestand uit via een URL:
1. Volg de hiervoor vermelde stappen.
2. Voeg ?script=scriptnaam aan de URL toe. Bijvoorbeeld:
fmp://192.168.10.0/bestandsnaam.fmp12?script=scriptnaam
Geef een scriptparameter en lokale variabelen op met deze structuur:
fmp://{{account:wachtwoord@}adres/}bestandsnaam{?script=scriptnaam{&param=scriptparameter}{&$naamvariabele{[herhalingsnummer]}=waarde}}
Opmerkingen 
Om toe te staan dat een FileMaker-script vanaf een URL wordt uitgevoerd, moet het uitgebreide privilege 'fmurlscript' in de account van de gebruiker zijn ingeschakeld. Raadpleeg Uitgebreide privileges bewerken voor een privilegeset.
Bestandsnamen zijn hoofdlettergevoelig voor FileMaker Go maar niet voor FileMaker Pro. Scriptnamen zijn niet hoofdlettergevoelig.
De bestandsnaamextensie .fmp12 is niet vereist.
U kunt in eenzelfde fmp-protocol meerdere variabelen definiëren.
Als spaties of andere speciale tekens vereist zijn in een koppeling, vervangt u deze door de gepaste waarden met procentcodering die benodigd zijn voor een geldige URL. Vervang bijvoorbeeld een spatie door %20.
Voorbeelden
fmp://Mijn%20adressen
fmp://192.168.10.0/Mijn%20adressen.fmp12
fmp://[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mijn%20adressen.fmp12
fmp://MijnAccount:MijnWachtwoord@192.168.10.0/Mijn%20adressen.fmp12
fmp://MijnAccount:MijnWachtwoord@[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mijn%20adressen.fmp12
Open een bestand met de naam Klanten.fmp12 on de hostmachine met het IP-adres 192.168.10.0 met behulp van het script LijstKlanten:
fmp://192.168.10.0/Klanten.fmp12?script=LijstKlanten
Open het bestand Clients.fmp12 op de hostcomputer met een IP-adres 192.168.10.0 met het script LijstKlanten, en specificeer een parameter van TopKlanten en een lokale variabele $NumberToList met de waarde 10:
fmp://192.168.10.0/Klanten.fmp12?script=LijstKlanten&param=TopKlanten&$NumberToList=10
Open een lokaal bestand met de naam Klanten.fmp12 in de map Documenten van de gebruiker met behulp van het script LijstKlanten.
fmp://~/Klanten.fmp12?script=LijstKlanten
Voer het script LijstKlanten uit vanuit een open bestand met de naam Klanten.fmp12:
fmp://$/Klanten.fmp12?script=LijstKlanten
Verwante onderwerpen 
Bestanden openen als host
De URL van een gedeeld bestand verzenden