Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Invoegen uit index
 
Invoegen uit index
Doel 
Plakt een waarde uit de index in een veld.
Zie ook 
Opmaak 
Invoegen uit index [Selecteren; <tabel::veld>]
Opties 
Als u Gehele inhoud selecteren inschakelt, wordt de inhoud van een veld vervangen. Als u deze optie niet inschakelt, voegt de scriptstap Invoegen uit index het resultaat in bij het invoegpunt of achter de gegevens in het veld.
Met Ga naar doelveld kunt u het veld opgeven waarin u de indexwaarde wilt plakken. Het veld dat u opgeeft, mag van elk willekeurig type zijn.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Nee 
FileMaker Go 
Nee 
Custom Web Publishing 
Nee 
FileMaker WebDirect 
Nee 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap toont de index van het actieve veld. U kunt Invoegen uit index in zowel de bladermodus als de zoekmodus gebruiken.
FileMaker Pro geeft het dialoogvenster Index tonen weer, zodat de gebruiker een waarde kan selecteren. Deze methode promoot een consistente gegevensinvoer en juiste spelling. U kunt bij deze scriptstap een veld opgeven en de volledige inhoud van het veld selecteren.
FileMaker Pro gebruikt de laatste selectie voor de optie Afzonderlijke woorden tonen in het dialoogvenster Index tonen (in het script wordt die selectie niet bewaard).
Opmerkingen 
Als het opgegeven veld niet voorkomt in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap Invoegen uit index een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get ( LaatsteFout ) functie.
Als u indexering voor een veld hebt uitgeschakeld en de optie Automatisch indices maken indien nodig hebt uitgeschakeld, wordt de index niet weergegeven en wordt een foutcode als resultaat gegeven. Zie Veldindexeringsopties definiëren voor meer informatie over het indexeren van velden.
Voorbeeld 1 
In dit voorbeeld wordt de index van een veld weergegeven in de zoekmodus, zodat de gebruiker een bestaande waarde kan selecteren.
Ga naar Zoeken [Onderbreken: Aan]
Invoegen uit index [Klanten::Bedrijf]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]
Verwante onderwerpen 
Veld instellen scriptstap
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)