Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden
 
Scriptstappen voor velden
Scriptstappen voor velden werken met specifieke velden of in sommige gevallen variabelen. Met scriptstappen voor velden kunt u:
gegevens in velden of variabelen plakken
informatie in velden of variabelen importeren en gegevens uit velden exporteren
een berekening evalueren en het resultaat aan een veld of een variabele toewijzen