Gegevens toevoegen en weergeven > Gegevens invoeren in records > Veldindex gebruiken
 
Veldindex gebruiken
In FileMaker Pro kunt u een index maken met de waarden van elk tekst-, getal-, datum-, tijd- en berekeningveld. U kunt de waarden in de index weergeven en invoegen in een veld om te voorkomen dat onjuiste waarden worden ingevoerd.
Opmerking  Als u indexwaarden wilt gebruiken, moeten opties voor indexeren zijn ingeschakeld voor het veld. Raadpleeg Veldindexeringsopties definiëren.
Zo voegt u waarden in vanuit de index:
1. In de bladermodus of zoekmodus klikt u op het veld waarin u een indexwaarde wilt invoegen.
2. Kies Invoegen > Uit index.
3. Selecteer in het dialoogvenster Index tonen een waarde en klik op Plakken.
Opmerkingen 
U kunt twee of meer woorden in een veld invoeren en ze door de index als één woord laten behandelen. U wilt bijvoorbeeld een naam als Jeroen Looman als één woord in het dialoogvenster Index tonen laten verschijnen, zelfs wanneer Afzonderlijke woorden tonen is geselecteerd. Als u twee of meer woorden als één woord wilt laten behandelen, voert u de spatie tussen de woorden in met Ctrl-spatiebalk (Windows) of Option-spatiebalk (macOS) en niet met uitsluitend de spatiebalk.
Voor een tekstveld sorteert FileMaker Pro de waarde-index volgens de indexvolgorde van de standaardtaal van het veld. Als u de geïndexeerde waarden in de woordenboeksorteervolgorde van een bepaalde taal wilt weergeven, selecteert u Waarden opnieuw sorteren op basis van en kiest u een taal. Raadpleeg Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen.