Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outobjecten verbergen of tonen
 
Lay-outobjecten verbergen of tonen
U kunt de zichtbaarheid van lay-outobjecten beheren door aan te geven of een object wordt verborgen of weergegeven afhankelijk van een specifieke voorwaarde of berekening. Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om bepaalde velden in een vragenlijst te tonen of te verbergen tengevolge van het antwoord van de gebruiker op een specifieke vraag.
Zo geeft een lay-outobject als verborgen op:
1. Selecteer het object in de lay-outmodus.
2. Klik op Infovenster Knop Infovenster in de lay-outbalk en klik vervolgens op het tabblad Gegevens Gegevens.
3. Klik op Potlood-knop bij Object verbergen wanneer en geef een berekening op om te bepalen wanneer het object moet worden verborgen. Klik vervolgens op OK.
4. Als u de voorwaarde voor het object wilt toepassen in de zoekmodus, selecteert u Toepassen in zoekmodus.
Opmerkingen 
Kies in de lay-outmodus Weergave > Tonen > Voorwaarde verbergen om objecten te identificeren waarvoor een voorwaarde is ingesteld om ze te verbergen. Zulke objecten geven de badge Badge van verborgen object in de lay-outmodus weer
Als de groepering opheft van objecten waarvan de zichtbaarheid wordt bepaald door een berekening, wordt de berekening verwijderd. Om de berekening voor later gebruik op te slaan, kopieert u deze vanaf het tekstvak “Object verbergen wanneer” in het Infovenster en slaat u deze op in een ander bestand (zoals Kladblok of Teksteditor) voordat u de groepering van de objecten opheft.
Verwante onderwerpen 
Badges identificeren bij lay-outobjecten
Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven
Venster vernieuwen scriptstap
Object vernieuwen scriptstap
GetLayoutObjectAttribute functie