Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor vensters > Venster vernieuwen
 
Venster vernieuwen
Doel 
Werkt de gehele inhoud van het actieve venster bij, inclusief alle gerelateerde records.
Zie ook 
Opmaak 
Venster vernieuwen [Samenvoegresultaten in cache wissen; Externe gegevens in cache wissen]
Opties 
Met Samenvoegresultaten in cache wissen verwijdert u de resultaten van opvragen voor gerelateerde records en vernieuwt u gerelateerde records. Laat deze optie uitgeschakeld als u weet dat uw script geen invloed heeft op gerelateerde gegevens en als u de impact wilt minimaliseren op het proces waarmee opnieuw toegang wordt gekregen tot gerelateerde gegevens (met name bij het samengebruik van een database via een netwerk).
Met Externe gegevens in cache wissen verwijdert u de resultaten van opvragen voor gerelateerde ODBC-gegevensbronnen en vernieuwt u gerelateerde ODBC-records. FileMaker Pro dumpt de interne cache en de recordgegevens worden vernieuwd. Selecteer deze optie niet als u weet dat uw script geen toegang tot ODBC-gegevens hoeft te hebben.
Compatibiliteit 
 
Waar de scriptstap wordt uitgevoerd 
Ondersteund 
FileMaker Pro 
Ja 
FileMaker Server 
Ja 
FileMaker Go 
Ja 
Custom Web Publishing 
Ja 
FileMaker WebDirect 
Ja 
Runtime-oplossing 
Ja 
Afkomstig van 
FileMaker Pro 6.0 of lager
Beschrijving 
Deze scriptstap werkt de gehele inhoud van het actieve venster bij, inclusief alle gerelateerde records, en werkt de zichtbaarheidsstatus van alle objecten met een verborgen toestand in het venster bij. 'Venster vernieuwen' hervat ook het bijwerken van het actieve venster na de scriptstap 'Venster vastzetten'.
U hoeft Samenvoegresultaten in cache wissen niet te selecteren om het volledige venster te vernieuwen.
Deze scriptstap werkt records (rijen) in de huidige ODBC-tabel bij.
Opmerkingen 
Gebruik de Object vernieuwen scriptstap om een enkel lay-outobject bij te werken zonder het gehele venster bij te werken.
In FileMaker WebDirect sluit deze scriptstap alle open popovers.
Voorbeeld 1 
Dit voorbeeldscript werkt het veld Totaal bij met de BTW en geeft een geluidssignaal wanneer alle records zijn bijgewerkt.
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Loop
Veld instellen [Facturen::Totaal; Facturen::Totaal * Facturen::BTW]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop
Venster vernieuwen [ ]
Geluidssignaal
Verwante onderwerpen 
Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)
Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)
Gegevens bijwerken tussen FileMaker en ODBC-gegevensbronnen