Een oplossing maken > Werken met formules en functies > Opmerkingen aan een formule toevoegen
 
Opmerkingen aan een formule toevoegen
Voor complexe of niet vaak gebruikte formules kunt u opmerkingen toevoegen om de details toe te lichten. Gebruik blokopmerkingen of einde-regelopmerkingen die u overal in een formule kunt invoeren.
Blokopmerkingen beginnen met de tekens /* en eindigen met de eerste vermelding van de tekens */. Uw toelichtende tekst verschijnt tussen de twee asterisken. Opmerkingen kunnen op de ene regel beginnen en enkele regels verder eindigen. Het is bovendien mogelijk om blokopmerkingen te nesten.
Einde-regelopmerkingen beginnen met de tekens // en eindigen aan het einde van de regel.
Zo voegt u opmerkingen aan een formule toe:
1. Voer in het dialoogvenster Berekening opgeven uw opmerkingen in.
Zie Berekeningvelden definiëren voor meer informatie over dit dialoogvenster.
2. Klik op OK.
Voorbeeld van blokopmerking
Alles wat hieronder is weergegeven, kan in een formule worden ingevoerd:
/* Dit is een berekening met geneste blokopmerkingen op meerdere regels
/*----- Het geeft de aanspreking als resultaat als die voorkomt in een naam -----*/
*/
Case(
PatternCount ("Dhr.Mevr.Dr.", LeftWords(Naam;1 ) ), /* geeft als resultaat waar als het eerste woord in het veld Naam overeenkomt met een van de aansprekingen Dhr., Mevr. of Dr. */
LeftWords (Naam; 1 ) /* extraheert de aanspreking */
)
Voorbeeld van einde-regelopmerking
Begroeting & "!!" // geeft als resultaat Hallo!! als het veld Begroeting de tekenreeks "Hallo" bevat.
Verwante onderwerpen 
Formules
Functies
Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)
Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)
Tekstoperatoren
Operatoren gebruiken in formules