Records zoeken > Tekst en tekens zoeken
 
Tekst en tekens zoeken
U kunt tekst zoeken in velden van het type Tekst of in berekeningvelden die een tekst als resultaat geven.
Zo zoekt u tekst en tekens:
1. Start een zoekopdracht.
Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
 
Als u dit wilt zoeken
Typt u dit in het veld
Voorbeelden
Woorden die met specifieke Romeinse tekens beginnen (werkt voor velden in elke taal, behalve Japans)
De tekens
Chris Karel geeft als resultaat Chris Karel, Karel Chris, Chris Karelse en Karel Christiaans
Woorden die met Japanse hiragana-, katakana- of kanji-tekens beginnen
De tekens tussen = en *
Japanse tekst, uit te spreken als “oda”, tussen het gelijkteken en de asterisk geeft als resultaat Japanse tekst, uit te spreken als “oda”, Japanse tekst, uit te spreken als “odayama” en Japanse tekst, uit te spreken als “odagawa”
Een aantal woorden of een reeks tekens die overeenkomen wanneer zij de eerste tekens in een woord zijn (overeenkomst met aantal woorden (vanaf begin woord))
De letterlijke tekst (tekens), inclusief spaties en leestekens, tussen dubbele aanhalingstekens (")
Maartjens en Jansen Interieuren geeft als resultaat Maartjens en Jansen Interieuren, maar niet Jansen en Maartjens Interieuren
", B.V." geeft als resultaat alle bedrijven met ", B.V." in de naam, maar niet de namen waarin B.V. zonder komma is opgenomen
"Boek" geeft als resultaat Boekenwurm maar niet EliBoekenleesparadijs of Kinderboeken
Woorden met een of meer onbekende of variabele tekens (elk willekeurig teken)
Eén jokerteken (@) voor elk onbekend teken
Gr@s geeft als resultaat Gras en Gros
@on geeft als resultaat Ton en Ron maar niet Bron
Ongeldige tekens in een tekstveld
?
Ongeldige tekens worden als lege tekens weergegeven
 
Opmerking  Als u wilt zoeken naar het teken ?, zoekt u naar “?”.
Cijfers in een tekstveld (elk willekeurig cijfer)
Een hekje (#) voor elk getal
# geeft als resultaat 3, maar niet 30
## geeft als resultaat 30, maar niet 3 of 300
#3 geeft als resultaat 53 en 43, maar niet 3
Woorden met nul of meer opeenvolgende onbekende of variabele teksttekens (nul of meer tekens)
* voor alle onbekende tekens
Jo*n geeft als resultaat Jon en John
J*r geeft als resultaat Jr. en Junior
*Jo* geeft als resultaat Jo en Marjori
S* geeft als resultaat Sandra, Steven en Sven
Operatoren of andere niet-alfanumerieke tekens, zoals leestekens en spaties
De letterlijke tekst (tekens), inclusief spaties en leestekens, tussen dubbele aanhalingstekens (")
"@" geeft als resultaat @ (of bijvoorbeeld een e-mailadres)
"," geeft als resultaat records die een komma bevatten
"   " geeft als resultaat drie opeenvolgende spaties
Een teken met een speciale betekenis, zoals onzichtbare tekens of de zoekoperatoren die door FileMaker Pro worden herkend:
@, *, #, ?, !, =, <, >, " (volgend teken escapeteken)
\ gevolgd door het speciale teken
Voor een terugloopteken voert u in de modus Bladeren een terugloopteken in een veld in en kopieert u het naar het klembord. Typ vervolgens in de modus Zoeken \ en plak het terugloopteken.
Voor een tab typt u \ en drukt u vervolgens op Ctrl+Tab (Windows) of Option-Tab (macOS).
\"Jeroen\" geeft als resultaat "Jeroen"
Jeroen\@abc.net geeft als resultaat het e-mailadres Jeroen@abc.net
\
Jeroen
geeft als resultaat Jeroen voorafgegaan door een terugloopteken
Woorden met letters met accenten
De letterlijke tekst (tekens), inclusief spaties en leestekens, tussen dubbele aanhalingstekens (")
"òpera" geeft als resultaat òpera, maar niet opera
(òpera zonder aanhalingstekens geeft zowel òpera als opera als resultaat)
Gedeeltelijke woorden, een reeks woorden of tekens (overeenkomst met aantal woorden (vanaf willekeurige positie))
Tekens, leestekens en spaties tussen dubbele aanhalingstekens ("); gebruik * om deze tekst binnen een langere tekstreeks te zoeken
*"sen & Phillips" geeft als resultaat
Jansen & Phillips en Pietersen & Phillips
Exacte overeenkomsten met de tekst die u opgeeft (overeenkomst met hele veld)
== (twee gelijktekens) voor een overeenstemmende veldinhoud
==Jan geeft als resultaat Jan, maar niet Jan Smit
==Jan Smit geeft als resultaat Jan Smit, maar niet Smit, Jan of Jan Smits
Exacte overeenkomsten van hele woorden die u opgeeft (overeenkomst met hele woord)
=
=zoek geeft als resultaat zoek, zoek en vervang en hij is zoek, maar niet verzoeken of marktonderzoek
=Chris =Smit geeft als resultaat Chris Smit of Smit Chris, maar niet Chris of Christiaan Smits
Woorden die Japanse hiragana-, katakana- en kanji-tekens bevatten (alleen Japans geïndexeerde velden)
De tekens
Japanse tekst, uit te spreken als “kyoto” geeft als resultaat Japanse tekst, uit te spreken als “kyoto”, Japanse tekst, uit te spreken als “tokyoto” en Japanse tekst, uit te spreken als "kyoto fu"
Kana-tekens in een Japans geïndexeerd veld zonder onderscheid tussen hiragana/katakana, stemhebbend/half-stemhebbend/stemloos kana, klein/normaal kana en kana met stemhebbende/stemloze iteratietekens.
~ (tilde) en het teken, voor een flexibele zoekopdracht
Een tilde gevolgd door Japanse tekst in hiragana-schrift, uit te spreken als “ha” vindt Japanse tekst in hiragana-schrift, uit te spreken als “ha”, Japanse tekst in hiragana-schrift, uit te spreken als “ba”, Japanse tekst in hiragana-schrift, uit te spreken als “pa”, Japanse tekst in katakana-schrift, uit te spreken als “ha”, Japanse tekst in katakana-schrift, uit te spreken als “ba” en Japanse tekst in katakana-schrift, uit te spreken als “pa”
2. Klik op Zoekopdracht uitvoeren in de statusbalk.
Opmerking  Normaal wordt bij zoekopdrachten geen rekening gehouden met het gebruik van kleine letters en hoofdletters. Bijvoorbeeld: een zoekopdracht die Japanse tekens op halve breedte bevat, geeft als resultaat de equivalente tekens op volledige breedte.
U kunt hoofdlettergevoelige en breedtegevoelige zoekopdrachten op een veld uitvoeren door de standaardindexering en sorteertaal voor het veld te wijzigen in Unicode. Met deze procedure wijzigt u echter de volgorde waarin de velden worden gesorteerd. Als u niet wilt dat het oorspronkelijke veld in de Unicode-volgorde wordt gesorteerd, maakt u een berekeningveld waarvan de formule gewoon het veld is waarin u hoofdletter- of breedtegevoelige zoekopdrachten wilt uitvoeren en wijzigt u de standaardindexering en sorteertaal van het veld in Unicode. Daarna kunt u een van de velden sorteren en zoekopdrachten op het andere uitvoeren. Raadpleeg Veldindexeringsopties definiëren en Berekeningvelden definiëren.
Verwante onderwerpen 
Dubbele waarden zoeken
Gegevensreeksen zoeken
Een taal voor het indexeren of sorteren kiezen