Records zoeken > Dubbele waarden zoeken
 
Dubbele waarden zoeken
1. Als u van plan bent de gevonden dubbele records te verwijderen, maakt u eerst een reservekopie van het bestand.
2. Start een zoekopdracht.
Raadpleeg Een zoekopdracht maken.
 
Als u dit wilt zoeken
Operator
Voorbeelden
Alle dubbele waarden
!
! in het veld Bedrijf zoekt alle records met dezelfde bedrijfsnaam in het veld Bedrijf. (ABC B.V. en DEF B.V. wanneer er dubbele waarden zijn voor deze bedrijven in meerdere records)
Dubbele waarden van een specifiek type
!tekens
!ABC in het veld Bedrijf vindt alle records met ABC B.V. wanneer de naam van dit bedrijf dubbel voorkomt in meerdere records
3. Klik op Zoekopdracht uitvoeren in de statusbalk.
Opmerkingen 
Eén veld op zich volstaat vaak niet om het unieke karakter van een record te bepalen. Als meerdere velden samen het unieke karakter bepalen, kunt u een berekeningveld maken (dat een tekst als resultaat geeft) dat de waarden van meerdere velden samenvoegt en daarna een zoekopdracht voor dubbele records op dat veld uitvoeren. U kunt bijvoorbeeld de formule Voornaam & Achternaam & Telefoonnummer gebruiken om drie velden samen te voegen. Raadpleeg Berekeningvelden definiëren.
Waarden zijn alleen duplicaten als de woordvolgorde identiek is.
Bij het bepalen van het unieke karakter van tekstvelden, kijkt FileMaker Pro naar de eerste 100 tekens in elk veld.
! vindt geen records waarin dubbele waarden in hetzelfde veld zijn ingevoerd (bijvoorbeeld: ABC B.V. ABC B.V. in één veld).
U kunt ook dubbele records identificeren met behulp van een interne relatie. Raadpleeg Dubbele waarden zoeken met behulp van een interne relatie.
Verwante onderwerpen 
Records toevoegen, dupliceren en verwijderen
De inhoud van een veld vervangen
Automatische gegevensinvoer definiëren
Berekeningvelden definiëren